Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávania. Informácie verejného obstarávania, podmienky, podklady, návrhy zmlúv a ďalšie informácie...

Centrálny register zmlúv


založil: - dňa: - | aktualizoval: 363 dňa: 10.07.2023

Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

ÚVOD


Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
detail

Poslanci obecného zastupiteľstva

...
detail

1Čižik Ján
2Gavel Ján
3Hričák Ján
4Hudák Jakub
5Mgr. Janočková Ivana