Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

Úvodná stránka našej obce. Tu nájdete zaujímavé informácie o našej obci.

Pravidlá na jednodňové povolenie na športový rybolov na rybníku v roku 2024

Jednodňové povolenie na športový rybolov je možné zakúpiť od 17.4.2024. Bližšie informácie sú uvedené v priloženom súbore.


založil: 364 dňa: 15.04.2024 | aktualizoval: 364 dňa: 15.04.2024

Ako postupovať v prípade zemetrasenia?

Pred zemetrasením je potrebné:
• pripraviť si prenosné rádio, baterku a lekárničku,
• naučiť sa základy prvej pomoci,
• poznať hlavné uzávery elektriny a plynu,
• neukladať na police a skrine ťažšie predmety, ťažší nábytok oprieť o steny,
• dohodnúť si spôsob kontaktu s členmi rodiny, príbuznými, na pracoviskách a školách počas zemetrasenia.
Počas zemetrasenia je potrebné:
• pri pobyte v budove ostať dnu,
• pri pobyte mimo budovy zostať von... viac

založil: 364 dňa: 10.10.2023 | aktualizoval: 386 dňa: 10.10.2023

Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo 07.03.2024


založil: 364 dňa: 05.03.2024 | aktualizoval: 364 dňa: 12.03.2024

Narazili ste?

Narazili ste niekomu do vozidla?
Neodchádzajte z miesta udalosti !!!

založil: 364 dňa: 07.03.2024 | aktualizoval: 364 dňa: 07.03.2024

OZNAM - Vodovodná prípojka


založil: 364 dňa: 19.09.2023 | aktualizoval: 364 dňa: 11.10.2023

Ponuka pre uchádzačov o zamestnanie

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Vranove nad Topľou chce osloviť uchádzačov o zamestnanie o možnosti podania si žiadosti o prijatie do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru s cieľom doplnenia chýbajúcich personálnych stavov na útvaroch Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove nad Topľou, kde v tejto súvislosti ORPZ vo Vranove nad Topľou zasiela informačný materiál (leták), ktorý bol vypracovaný práve za týmto účelom, a na ktorom sú v krátkosti uvedené benefity prísl... viac

  založil: 364 dňa: 23.02.2024 | aktualizoval: 364 dňa: 23.02.2024

  Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

  ÚVOD


  Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
  detail

  Poslanci obecného zastupiteľstva

  ...
  detail

  1Čižik Ján
  2Gavel Ján
  3Hričák Ján
  4Hudák Jakub
  5Mgr. Janočková Ivana