Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

Úvodná stránka našej obce. Tu nájdete zaujímavé informácie o našej obci.

VSD - Ako nahlásiť poruchu?


  založil: 364 dňa: 31.01.2024 | aktualizoval: 364 dňa: 31.01.2024

  Osvedčenie zamestnávateľa


  založil: 364 dňa: 02.02.2024 | aktualizoval: 364 dňa: 02.02.2024

  ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ ROK 2024


  založil: 364 dňa: 11.01.2024 | aktualizoval: 364 dňa: 11.01.2024

  Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo 14.12.2023


  založil: 364 dňa: 11.12.2023 | aktualizoval: 364 dňa: 11.12.2023

  Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo 13.11.2023


  založil: 364 dňa: 09.11.2023 | aktualizoval: 364 dňa: 09.11.2023

  Transparentný účet

  Obec Ďapalovce zriadila transparentný účet, na ktorý môžete poslať pomoc pre občanov postihnutých zemetrasením.

  IBAN SK62 0200 0000 0048 6257 5754

   založil: 364 dňa: 11.10.2023 | aktualizoval: 364 dňa: 11.10.2023

   Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

   ÚVOD


   Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
   detail

   Poslanci obecného zastupiteľstva

   ...
   detail

   1Čižik Ján
   2Gavel Ján
   3Hričák Ján
   4Hudák Jakub
   5Mgr. Janočková Ivana