Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

Informácie

Informácie

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Boris Kollár v pondelok 6. júna 2022 oficiálne vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil rovnakým deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 (Rozhodnutie Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č.209/2022 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov účinné od 10. júna 2022).

založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 31.10.2022

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018


založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 16.07.2020

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019


založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 16.07.2020

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020


založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 12.02.2021

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021


založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 22.04.2022

Referendum

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum
a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 hV referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesení... viac

založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 11.11.2022

Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

ÚVOD


Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
detail

Poslanci obecného zastupiteľstva

...
detail

1Čižik Ján
2Gavel Ján
3Hričák Ján
4Hudák Jakub
5Mgr. Janočková Ivana