Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

Informácie

Informácie

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Oznámenie pre voličov :
Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR v r.2019 je možné podať na emailovú adresu : ocu.vkazimir@stonline.sk.

Oznámenie pre politické strany a petičné výbory :
Oznámenie o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie pre vo?by prezidenta SR v r. 2019 je možné doručiť na emailovú adresu ocu.vkazimir@stonline.sk.

založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 21.08.2019

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Oznámenie pre politické strany, politické hnutia a koalície :
Oznámenie o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v r. 2019 je možné doručiť na emailovú adresu ocu.vkazimir@stonline.sk.

Oznámenie pre voličov :
Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v r.2019 je možné podať na emailovú adresu : ocu.vkazimir@stonline.sk.

založil: - dňa: - | aktualizoval: 386 dňa: 30.08.2023

Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

ÚVOD


Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
detail

Poslanci obecného zastupiteľstva

...
detail

1Čižik Ján
2Gavel Ján
3Hričák Ján
4Hudák Jakub
5Mgr. Janočková Ivana