Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

Informácie

Informácie

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023


založil: 364 dňa: 23.02.2024 | aktualizoval: 364 dňa: 28.02.2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024


založil: 364 dňa: 14.02.2024 | aktualizoval: 364 dňa: 10.06.2024

Voľby prezidenta 2024


založil: 364 dňa: 11.01.2024 | aktualizoval: 364 dňa: 08.04.2024

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Oznamujeme, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9. 6. 2023, rozhodnutím č. 204/2023 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 30. septembra 2023.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb bolo dnes (9. 6. 2023) uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

založil: - dňa: - | aktualizoval: 364 dňa: 14.08.2023

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je možné doručiť na emailovú adresu ocu.vkazimir@stonline.sk.
E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu ocu.vkazimir@stonline.sk.

založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 09.01.2020

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022


založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 24.02.2023

Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

ÚVOD


Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
detail

Poslanci obecného zastupiteľstva

...
detail

1Čižik Ján
2Gavel Ján
3Hričák Ján
4Hudák Jakub
5Mgr. Janočková Ivana