Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

Posviacka požiarnej zbrojnice

Posviacka požiarnej zbrojnice.

Kultúrny program


  založil: - dňa: - | aktualizoval: 363 dňa: 09.11.2019

  Slávnostná liturgia


   založil: - dňa: - | aktualizoval: 363 dňa: 09.11.2019

   Posvätenie požiarnej zbrojnice


    založil: - dňa: - | aktualizoval: 363 dňa: 18.08.2023

    Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

    ÚVOD


    Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
    detail

    Poslanci obecného zastupiteľstva

    ...
    detail

    1Čižik Ján
    2Gavel Ján
    3Hričák Ján
    4Hudák Jakub
    5Mgr. Janočková Ivana