Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

Rozpočet obce

Rozpočet obce na rok 2019


založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 24.09.2019

Rozpočet na rok 2020


založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 20.12.2019

Rozpočet na rok 2021


založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 12.01.2021

Rozpočet na rok 2022


založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 03.01.2022

Rozpočet na rok 2023


založil: - dňa: - | aktualizoval: 363 dňa: 19.06.2023

Rozpočet obce na rok 2024


založil: 364 dňa: 11.01.2024 | aktualizoval: 364 dňa: 11.01.2024

Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

ÚVOD


Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
detail

Poslanci obecného zastupiteľstva

...
detail

1Čižik Ján
2Gavel Ján
3Hričák Ján
4Hudák Jakub
5Mgr. Janočková Ivana