Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

Samospráva

Obecné symboly

Obec Vyšný Kazimír používala v minulom storočí kurzívou písanú nápisovú
pečiatku bez obrazu, datovanú rokom 1837, s maďarským textom v kruhopise: Zemplén Vármcgye Dobrai Keriilet (Zemplínska župa obvod Dobrá) a
v kruhu: Orosz-Kazmér Petsétye 1837 (Pečať obce Ruský Kazimír 1837). Používala ju až do roku 1904.
V spomenutom roku sa totiž začal v Zemplínskej župe uplatňovať zákonný článok IV z roku 1898 o jednotnom, t.j. maďarskom pomenovaní obcí, osád, lokalít a miestnych názvo... viac

  založil: 363 dňa: 28.10.2013 | aktualizoval: 364 dňa: 26.01.2024

  Poslanci obecného zastupiteľstva


  1Čižik Ján
  2Gavel Ján
  3Hričák Ján
  4Hudák Jakub
  5Mgr. Janočková Ivana

   založil: 363 dňa: 28.10.2013 | aktualizoval: 363 dňa: 16.08.2023

   Základné údaje


   ObecVyšný kazimír
   AdresaObecný úrad vo Vyšnom Kazimíri,
   Vyšný Kazimír 57
   09409
   telefón: 057/4422001
   0905 489 501
   mail: obec@vysnykazimir.eu
   Starostka obce: Mgr. Katarína Baranová
   Pracovníčka OcU: Bc. Ľubica Gašparová

    založil: 364 dňa: 28.10.2013 | aktualizoval: 363 dňa: 16.08.2023

    Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

    ÚVOD


    Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
    detail

    Poslanci obecného zastupiteľstva

    ...
    detail

    1Čižik Ján
    2Gavel Ján
    3Hričák Ján
    4Hudák Jakub
    5Mgr. Janočková Ivana