Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

Videogalérie

Dze ty idzeš šuhaju...

-

  založil: 363 dňa: 03.11.2013 | aktualizoval: 363 dňa: 03.08.2023

  Video Leto


   založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 31.03.2018

   Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

   ÚVOD


   Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
   detail

   Poslanci obecného zastupiteľstva

   ...
   detail

   1Čižik Ján
   2Gavel Ján
   3Hričák Ján
   4Hudák Jakub
   5Mgr. Janočková Ivana