Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

Videogalérie

Pohľad z výšky na našu obec  založil: - dňa: - | aktualizoval: 363 dňa: 14.07.2023

  Súťaž v rybolove 2016   založil: - dňa: - | aktualizoval: 363 dňa: 08.07.2023

   Ocenenia

   Starosta obce odmenil občanov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj obce...
   ...a sám sa stal oceneným.

   Gratulujeme všetkým oceneným a prajeme veľa síl a úspechov do ďalšej úspešnej práce.

    založil: 363 dňa: 03.11.2013 | aktualizoval: 363 dňa: 14.07.2023

    Na Luciu

    Pásmo mladých kazimírčaniek...

     založil: 363 dňa: 03.11.2013 | aktualizoval: 363 dňa: 14.07.2023

     Emanuel

     Zo slávnostnej svätej liturgie...

      založil: 363 dňa: 03.11.2013 | aktualizoval: 363 dňa: 04.11.2013

      Jutre rukuju...


       založil: 363 dňa: 03.11.2013 | aktualizoval: 363 dňa: 20.10.2020

       Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

       ÚVOD


       Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
       detail

       Poslanci obecného zastupiteľstva

       ...
       detail

       1Čižik Ján
       2Gavel Ján
       3Hričák Ján
       4Hudák Jakub
       5Mgr. Janočková Ivana