Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

Výstavba novej farskej budovy

Zákazka zadávaná podľa §117
Druh – práce

Výstavba novej farskej budovy s pastoračnou klubovňou obnovenej farnosti

Výstavba novej farskej budovy s pastoračnou klubovňou obnovenej farnosti
Zákazka zadávaná podľa §117
Druh – práce

založil: 364 dňa: 10.11.2017 | aktualizoval: 363 dňa: 31.07.2023

Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

ÚVOD


Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
detail

Poslanci obecného zastupiteľstva

...
detail

1Čižik Ján
2Gavel Ján
3Hričák Ján
4Hudák Jakub
5Mgr. Janočková Ivana