Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

Fotogalérie

 • Fotogaléria našej obce
 • Šport
 • Súčasnosť
 • Návšteva prezidenta
 • Ustanovujúce zasadnutie OZ
 • Silvestrovská zabíjačka 2014
 • Posviacka požiarnej zbrojnice

 • Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

  ÚVOD


  Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
  detail

  Poslanci obecného zastupiteľstva

  ...
  detail

  1Čižik Ján
  2Gavel Ján
  3Hričák Ján
  4Hudák Jakub
  5Mgr. Janočková Ivana