Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

Úvod

Vybudovanie a modernizácia infraštruktúry v obci Vyšný Kazimír


Dňa 20.7.2005 bola podpísaná Zmluva o pridelení grantu – externé projekty Európskeho spoločenstva, medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky – Agentúra na podporu regionálneho rozvoja a obcou Vyšný Kazimír, za účelom pridelenia grantu zo strany MVaRR SR na implementáciu projektu.
Projekt bol realizovaný v období od 21.7.2005 do 20.7.2006.
Financovanie projektu
Celková hodnota projektu 6.499.000,- Sk
Príspevok Phare 4.874.000,- Sk
Štátny rozpočet 1.300.000,- Sk
Príspevok obce 325.000,- Sk
Hlavný dodávateľ stavby – firma A-TIS, a.s. PREŠOV
... menej

  založil: 363 dňa: 29.10.2013 | aktualizoval: - dňa: 21.08.2019

  Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

  ÚVOD


  Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
  detail

  Poslanci obecného zastupiteľstva

  ...
  detail

  1Čižik Ján
  2Gavel Ján
  3Hričák Ján
  4Hudák Jakub
  5Mgr. Janočková Ivana