Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

Úvod

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu vodovodu v obci

Dňa 30.9.2005 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí grantu – uzatvorená v rámci programov externej pomoci Európskej únie, medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky – Agentúra na podporu regionálneho rozvoja a obcou Vyšný Kazimír, za účelom pridelenia grantu zo strany MVaRR SR na implementáciu projektu.

Projekt bol realizovaný v období od 1.12.2005 do 30.9.2006.

  založil: 363 dňa: 29.10.2013 | aktualizoval: - dňa: 21.08.2019

  Vybudovanie a modernizácia infraštruktúry v obci Vyšný Kazimír

  Dňa 20.7.2005 bola podpísaná Zmluva o pridelení grantu – externé projekty Európskeho spoločenstva, medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky – Agentúra na podporu regionálneho rozvoja a obcou Vyšný Kazimír, za účelom pridelenia grantu zo strany MVaRR SR na implementáciu projektu.
  Projekt bol realizovaný v období od 21.7.2005 do 20.7.2006.
  Financovanie projektu
  Celková hodnota projektu 6.499.000,- Sk
  Príspevok Phare 4.874.000,- Sk
  ... viac

   založil: 363 dňa: 29.10.2013 | aktualizoval: - dňa: 21.08.2019

   Rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu

   Dňa 15.3.2010 podpísala Obec Vyšný Kazimír a Pôdohodpodárska platobná agentúra Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt "Rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu v obci Vyšný Kazimír".
   Rekonštrukcia bola ukončená 8.11.2010.
   Celková výška poskytnutých prostriedkov od PPA 69 456,68 €.

    založil: 363 dňa: 29.10.2013 | aktualizoval: 363 dňa: 03.08.2023

    Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

    ÚVOD


    Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
    detail

    Poslanci obecného zastupiteľstva

    ...
    detail

    1Čižik Ján
    2Gavel Ján
    3Hričák Ján
    4Hudák Jakub
    5Mgr. Janočková Ivana