Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

Šport

Šport v našej obci

Turistický pochod 2012

Dňa 29.4 .2012 sa uskutočnil v našej obci X. ročník turistického pochodu, ktorého sa zúčastnilo 120 ľudí. Turistický pochod sa koná každoročne. Trasa stále končí na rybníku, kde je podaný účastníkom kotlíkový guľáš.

  založil: 363 dňa: 31.10.2013 | aktualizoval: 363 dňa: 20.06.2023

  Šport

  Šport v našej dedine siaha do rokov 1972-1975, kedy sa začal hrávať organizovaný futbal v IV. triede.

  Nakoľko obec nemala vlastné ihrisko, futbalové stretnutia sa konali v Majerovciach. Medzi dobrých hráčov v spomenutom období patrili :


  Jaroslav Majzlík, Juraj Andrejco, Štefan Gajdoš, Ján Andrejco, Ján Ivanov. Eduard Duda, Milan Andrejco, Milan Ivanov, Ján Mašlanka, Miroslav Fugen, František Ivanov, Michal Ivanov, Michal Duda a Marián Bama. Niektorí naši ml... viac

   založil: 363 dňa: 31.10.2013 | aktualizoval: 363 dňa: 31.10.2013

   Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

   ÚVOD


   Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
   detail

   Poslanci obecného zastupiteľstva

   ...
   detail

   1Čižik Ján
   2Gavel Ján
   3Hričák Ján
   4Hudák Jakub
   5Mgr. Janočková Ivana