Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

Osobnosti

Osobnosti

GROTKOVSKÝ Ján


Ján Grotkovský sa narodil sa 24. 1. 1902 v Ruskom Kazimíre, zomrel 3. 6. 1961 v Košiciach. Základy výtvarného vzdelania získal 1926-1927 u Dezidera Orosza. V rokoch 1934-1938 študoval súkromne u E. Halásza-Hradila. Pracoval ako obchodný pomocník, od 1950 slobodný výtvarník. Samostatne vystavoval v Žiline (1938), Prešove (1960).
Venoval sa najmä krajinárstvu, príležitostne aj figurálnym námetom a zátišiam. Jeho obrazy charakterizuje decentný prednes, lyricky až melancholicky lomená striebristá farebnost a úsilie o verný prepis tvarov. Námetovo sa zameral najmä na východné Slovensko od Vysokých Tatier po východoslovenskú nížinu.
Popri idylických prírodných zákutiach maľoval aj mestské reduty a krajiny s civilizačno-industriálnymi zásahmi človeka. V 50.ich často vystavoval medzi východoslovenskými maliarmi-krajinármi zachytavajúcimi socialistické premeny Slovenska (výstavba železiarní, trate, vodných diel, družstevného poľnohospodárstva), v týchto témach spojil nentárnosť a lyrickosť.
Dielo (výber) : Krajina od Dukly, Stavba viaduktu, Krajina od Dargova, (teáter v Košiciach, Jeseň, Letná krajina, Z Banskej Štiavnice, Rozkvitnuté sny, Zima, Z Heľpy, Na trhu, Na poli, Žatva pod Tatrami, Žabie pole
... menej

  založil: 363 dňa: 29.10.2013 | aktualizoval: 363 dňa: 03.08.2023

  Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

  ÚVOD


  Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
  detail

  Poslanci obecného zastupiteľstva

  ...
  detail

  1Čižik Ján
  2Gavel Ján
  3Hričák Ján
  4Hudák Jakub
  5Mgr. Janočková Ivana