Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

Zmluvy

Zmuva o dielo - Štramáci z Jasenova


založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 27.09.2019

Zmluva na užívanie vodnej nádrže 2019


založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 09.09.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov a časti pozemku


založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 13.09.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov


založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 05.09.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena


založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 06.08.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie


založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 16.08.2018

Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

ÚVOD


Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
detail

Poslanci obecného zastupiteľstva

...
detail

1Čižik Ján
2Gavel Ján
3Hričák Ján
4Hudák Jakub
5Mgr. Janočková Ivana