Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

Faktúry

Faktúry 2023


založil: 364 dňa: 18.10.2023 | aktualizoval: 364 dňa: 21.11.2023

Faktúry 2022


založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 03.02.2023

Faktúry 2021


založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 14.02.2022

Faktúry 2020


založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 28.01.2021

Faktúry 2019


založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 13.02.2020

Faktúry 2018


založil: 364 dňa: 19.02.2018 | aktualizoval: - dňa: 23.01.2019

Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

ÚVOD


Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
detail

Poslanci obecného zastupiteľstva

...
detail

1Čižik Ján
2Gavel Ján
3Hričák Ján
4Hudák Jakub
5Mgr. Janočková Ivana