Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

História

Tu nájdeš zaujímavé informácie o histórii obce.

Z HISTÓRIE VYŠNÉHO KAZIMÍRA

Kazimír existoval už pred rokom 1363 a patril šľachticom z Rozhanoviec. Pri deľbe majetkov ich panstva Čičva v roku 1363, rozdelený na polovice, pripadol Kazimír obom vetvám rodu. V listine o deľbe ho charakterizovali ako „rusínsky" Kazimír, čo je spoľahlivým východiskom na zistenie pôvodu dediny. Založili ju nepochybne usadlíci rusínskeho pôvodu, zaoberajúci sa najmä chovom oviec, asi v polovici 14. storočia.
V písomnostiach zo 14.-16.storočia sa vyskytuje pod názvom Kazmer. Bol to maďar... viac

  založil: 363 dňa: 29.10.2013 | aktualizoval: 363 dňa: 04.08.2023

  Všeobecné údaje

  1. Staré a inojazyčné názvy obce a obyvatelské mená

  1363 - Kazmer Rutinicalias
  1372 - Kazmer
  1773 - Orosz-Kazmér, Kazmir
  1786 - Orosz-Kazimir
  1808 - Orosz-Kazmér,Orosz-Kaszmér,Ruský Kazimír,Ruský Kazymír
  1863 - 1902 - Oroszkázmér
  1904 - 1913 - Felsokázmér
  1920 - Ruský Kazimír
  1927 - 1992 - Ruský Kazimír, mad.Oroszkázmér.Felsokázmér
  1993 - Vyšný Kazimír, vyšnokazimírsky, kazimírsky, Vyšnokazimírčan,Vyšnokazimírčan,-ka,Kazimírčan,-ka

   založil: 363 dňa: 28.10.2013 | aktualizoval: 363 dňa: 04.01.2014

   Administratívne začlenenie

   Obec Vyšný Kazimír bola v minulosti administratívne začlenená do Zemplínskej župy, potom do roku 1960 do okresu Vranov nad Topľou, v rokoch 1960-1968 do okresu Michalovce a od roku 1968 opäť do okresu Vranov nad Topľou. Do roku 1997 bola v rámci širšieho územného členenia pričlenená do Košického, resp. Východoslovenského kraja, od roku 1997 územne patrí do kraja Prešovského.

    založil: 363 dňa: 28.10.2013 | aktualizoval: 363 dňa: 18.06.2023

    Počty obyvateľov

    Rok - Obyvatelia
    1869 - 168
    1880 - 151
    1890 - 159
    1900 - 162
    1910 - 179
    1921 - 169
    1930 - 208
    1940 - 245
    1948 - 260
    1961 - 291
    1970 - 288
    1980 - 247
    1991 - 203

     založil: 363 dňa: 28.10.2013 | aktualizoval: 363 dňa: 18.06.2023

     V rokoch 1957-58 prebiehala výstavba obchodu a pohostinstva (Jednota SD). V tejto budove sa organizovali tanečné zábavy a iné menšie podujatia až do roku 1972.
     V novembri 1966 bol zavedený obecný rozhlas a zrušená funkcia bubeníka, ktorým bol Michal Ivanov.
     V rokoch 1971-72 prebiehala výstavba kultúrneho domu (z dreva), ktorý odovzdali do užívania 16.12.1972.
     V júni 1972 bolo založené JRD a pričlenené k JRD Čičava (predsedom bol Michal Hrabovský).
     6. 11. 1972 dali do ... viac

      založil: 363 dňa: 29.10.2013 | aktualizoval: 363 dňa: 18.06.2023

      Chotárne názvy z polovice 19. storočia

      - Konopjanki Močidla
      - Valkovo
      - Valkovo luki
      - Michalovo
      - Pod Michalovim
      - Lisa hurá
      - Cerkovna hurá
      - Za huru
      - Za stranami
      - Kameni Laz
      - Dluhe Zeme


       založil: 363 dňa: 28.10.2013 | aktualizoval: 363 dňa: 18.06.2023

       Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

       ÚVOD


       Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
       detail

       Poslanci obecného zastupiteľstva

       ...
       detail

       1Čižik Ján
       2Gavel Ján
       3Hričák Ján
       4Hudák Jakub
       5Mgr. Janočková Ivana