Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

Objednávky

Objednávky.
V tejto kategórii nájdete objednávky, vystavené obecným úradom.
Pre zobrazenie klikni na tlačidlo "Objednávky".

Objednávky 2023


založil: 364 dňa: 21.11.2023 | aktualizoval: 364 dňa: 21.11.2023

Objednávky 2022


založil: 364 dňa: 10.01.2023 | aktualizoval: 364 dňa: 10.01.2023

Objednávky 2018


založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 19.07.2018

Objednávky 2015


založil: 364 dňa: 10.02.2015 | aktualizoval: 364 dňa: 23.12.2015

Objednávky 2014


založil: 364 dňa: 13.02.2014 | aktualizoval: 364 dňa: 23.12.2015

Objednávka 2013


založil: 364 dňa: 06.12.2013 | aktualizoval: 364 dňa: 23.12.2015

Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

ÚVOD


Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
detail

Poslanci obecného zastupiteľstva

...
detail

1Čižik Ján
2Gavel Ján
3Hričák Ján
4Hudák Jakub
5Mgr. Janočková Ivana