Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

Dokumenty

V súlade so zákonom č.546/2010 Zb., ktorý vstúpil do platnosti prvého januára tohto roku a Nariadenia vlády SR z 30.3.2011 obec Vyšný Kazimír zverejňuje na svojej internetovej stránke zmluvy, objednávky a faktúry. Všetky uvedené dokumenty nájdete v pod zložke "Obecné" zatriedené v jednotlivých skupinách.

  založil: 364 dňa: 31.10.2013 | aktualizoval: - dňa: 24.09.2019

  Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

  ÚVOD


  Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
  detail

  Poslanci obecného zastupiteľstva

  ...
  detail

  1Čižik Ján
  2Gavel Ján
  3Hričák Ján
  4Hudák Jakub
  5Mgr. Janočková Ivana