Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

Akcie

Akcie

Rekonštrukcia miestnej komunikácie

Dňa 3.5.2018 uzavrela Obec Vyšný Kazimír a Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072PO130031.
Predmetom projektu je rekonštrukcia existujúcej miestnej komunikácie v severovýchodnej časti obce, konkrétne na par.č. 208/2, 209/2, 211/2 v k.ú. Vyšný Kazimír. Celkovo sa zrekonštruuje 561 m2.
Celková výška oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu je:
63 018,05 Eur z toho:
pros... viac

založil: - dňa: - | aktualizoval: 363 dňa: 05.07.2023

Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

ÚVOD


Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
detail

Poslanci obecného zastupiteľstva

...
detail

1Čižik Ján
2Gavel Ján
3Hričák Ján
4Hudák Jakub
5Mgr. Janočková Ivana