Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

Úvodná stránka našej obce. Tu nájdete zaujímavé informácie o našej obci.

Ponuka pre uchádzačov o zamestnanie

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Vranove nad Topľou chce osloviť uchádzačov o zamestnanie o možnosti podania si žiadosti o prijatie do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru s cieľom doplnenia chýbajúcich personálnych stavov na útvaroch Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove nad Topľou, kde v tejto súvislosti ORPZ vo Vranove nad Topľou zasiela informačný materiál (leták), ktorý bol vypracovaný práve za týmto účelom, a na ktorom sú v krátkosti uvedené benefity prísl... viac

  založil: 364 dňa: 23.02.2024 | aktualizoval: 364 dňa: 23.02.2024


   založil: 386 dňa: 31.08.2023 | aktualizoval: 386 dňa: 01.09.2023

   VSD - Ako nahlásiť poruchu?


    založil: 364 dňa: 31.01.2024 | aktualizoval: 364 dňa: 31.01.2024

    Pozvánka na oslavy 660. výročia obce Vyšný Kazimír


    založil: 364 dňa: 16.08.2023 | aktualizoval: 364 dňa: 31.08.2023

    Obec Vyšný Kazimír

    Obec Vyšný Kazimír leží na Pozdišovskej pahorkatine v doline Kazimírskeho potoka ústiaceho do Ondavy. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 210 m a chotár v rozmedzí 150-319 m n.m. Mierne zvlnený povrch odlesneného chotára tvoria súvrstvia centrálnokarpatského flyšu, mocné krovy svahových hlín, menej sprašové hliny. Je tu minerálny prameň a zachovaný pahorkatinový les dubovo - bukového typu Stredný grúň.
    Nápisová pečiatka z roku 1837
    Priemerná ročná teplota je 8-9 °C a ročný pr... viac

     založil: 363 dňa: 28.10.2013 | aktualizoval: 363 dňa: 23.08.2023

     Osvedčenie zamestnávateľa


     založil: 364 dňa: 02.02.2024 | aktualizoval: 364 dňa: 02.02.2024

     Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

     ÚVOD


     Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
     detail

     Poslanci obecného zastupiteľstva

     ...
     detail

     1Čižik Ján
     2Gavel Ján
     3Hričák Ján
     4Hudák Jakub
     5Mgr. Janočková Ivana