Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

Úvodná stránka našej obce. Tu nájdete zaujímavé informácie o našej obci.

Pozvánka na oslavy 660. výročia obce Vyšný Kazimír


založil: 364 dňa: 16.08.2023 | aktualizoval: 364 dňa: 31.08.2023

Obec Vyšný Kazimír

Obec Vyšný Kazimír leží na Pozdišovskej pahorkatine v doline Kazimírskeho potoka ústiaceho do Ondavy. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 210 m a chotár v rozmedzí 150-319 m n.m. Mierne zvlnený povrch odlesneného chotára tvoria súvrstvia centrálnokarpatského flyšu, mocné krovy svahových hlín, menej sprašové hliny. Je tu minerálny prameň a zachovaný pahorkatinový les dubovo - bukového typu Stredný grúň.
Nápisová pečiatka z roku 1837
Priemerná ročná teplota je 8-9 °C a ročný pr... viac

  založil: 363 dňa: 28.10.2013 | aktualizoval: 363 dňa: 23.08.2023

  Zverejnenie elektronickej adresy

  Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie obce Vyšný kazimír.

  obec@vysnykazimir.eu

  založil: - dňa: - | aktualizoval: 364 dňa: 19.10.2023

  Letecký pohľad   založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 20.10.2020

   Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo 13.3.2023


   založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 28.07.2023

   Pravidlá na jednodňové povolenie na športový rybolov na rybníku v roku 2023

   Jednodňové povolenie na športový rybolov je možné zakúpiť od 20.4.2023. Bližšie informácie sú uvedené v priloženom súbore.

    založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 11.04.2023

    Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

    ÚVOD


    Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
    detail

    Poslanci obecného zastupiteľstva

    ...
    detail

    1Čižik Ján
    2Gavel Ján
    3Hričák Ján
    4Hudák Jakub
    5Mgr. Janočková Ivana