Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

Úvodná stránka našej obce. Tu nájdete zaujímavé informácie o našej obci.

Ako postupovať v prípade zemetrasenia?

Pred zemetrasením je potrebné:
• pripraviť si prenosné rádio, baterku a lekárničku,
• naučiť sa základy prvej pomoci,
• poznať hlavné uzávery elektriny a plynu,
• neukladať na police a skrine ťažšie predmety, ťažší nábytok oprieť o steny,
• dohodnúť si spôsob kontaktu s členmi rodiny, príbuznými, na pracoviskách a školách počas zemetrasenia.
Počas zemetrasenia je potrebné:
• pri pobyte v budove ostať dnu,
• pri pobyte mimo budovy zostať von... viac

založil: 364 dňa: 10.10.2023 | aktualizoval: 386 dňa: 10.10.2023

OZNAM - Vodovodná prípojka


založil: 364 dňa: 19.09.2023 | aktualizoval: 364 dňa: 11.10.2023


  založil: 386 dňa: 31.08.2023 | aktualizoval: 386 dňa: 01.09.2023

  Pozvánka na oslavy 660. výročia obce Vyšný Kazimír


  založil: 364 dňa: 16.08.2023 | aktualizoval: 364 dňa: 31.08.2023

  Obec Vyšný Kazimír

  Obec Vyšný Kazimír leží na Pozdišovskej pahorkatine v doline Kazimírskeho potoka ústiaceho do Ondavy. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 210 m a chotár v rozmedzí 150-319 m n.m. Mierne zvlnený povrch odlesneného chotára tvoria súvrstvia centrálnokarpatského flyšu, mocné krovy svahových hlín, menej sprašové hliny. Je tu minerálny prameň a zachovaný pahorkatinový les dubovo - bukového typu Stredný grúň.
  Nápisová pečiatka z roku 1837
  Priemerná ročná teplota je 8-9 °C a ročný pr... viac

   založil: 363 dňa: 28.10.2013 | aktualizoval: 363 dňa: 23.08.2023

   Zverejnenie elektronickej adresy

   Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie obce Vyšný kazimír.

   obec@vysnykazimir.eu

   založil: - dňa: - | aktualizoval: 364 dňa: 19.10.2023

   Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

   ÚVOD


   Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
   detail

   Poslanci obecného zastupiteľstva

   ...
   detail

   1Čižik Ján
   2Gavel Ján
   3Hričák Ján
   4Hudák Jakub
   5Mgr. Janočková Ivana