Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

Úvodná stránka našej obce. Tu nájdete zaujímavé informácie o našej obci.

Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo 07.03.2024


založil: 364 dňa: 05.03.2024 | aktualizoval: 364 dňa: 12.03.2024

Narazili ste?

Narazili ste niekomu do vozidla?
Neodchádzajte z miesta udalosti !!!

založil: 364 dňa: 07.03.2024 | aktualizoval: 364 dňa: 07.03.2024

OZNAM - Vodovodná prípojka


založil: 364 dňa: 19.09.2023 | aktualizoval: 364 dňa: 11.10.2023

Ponuka pre uchádzačov o zamestnanie

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Vranove nad Topľou chce osloviť uchádzačov o zamestnanie o možnosti podania si žiadosti o prijatie do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru s cieľom doplnenia chýbajúcich personálnych stavov na útvaroch Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove nad Topľou, kde v tejto súvislosti ORPZ vo Vranove nad Topľou zasiela informačný materiál (leták), ktorý bol vypracovaný práve za týmto účelom, a na ktorom sú v krátkosti uvedené benefity prísl... viac

  založil: 364 dňa: 23.02.2024 | aktualizoval: 386 dňa: 07.06.2024


   založil: 386 dňa: 31.08.2023 | aktualizoval: 364 dňa: 07.06.2024

   VSD - Ako nahlásiť poruchu?


    založil: 364 dňa: 31.01.2024 | aktualizoval: 364 dňa: 31.01.2024

    Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

    ÚVOD


    Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
    detail

    Poslanci obecného zastupiteľstva

    ...
    detail

    1Čižik Ján
    2Gavel Ján
    3Hričák Ján
    4Hudák Jakub
    5Mgr. Janočková Ivana