Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

Úvodná stránka našej obce. Tu nájdete zaujímavé informácie o našej obci.

NA SÚŤAŽ V RYBOLOVE 2016

OBEC VYŠNÝ KAZIMÍR VÁS SRDEČNE POZÝVA NA SÚŤAŽ V RYBOLOVE DŇA 2.7.2016 NA RYBNÍKU VO VYŠNOM KAZIMÍRI
Prezentácia súťažiacich 7,00 - 7,30 hod.
Vyhodnotenie súťaže v rybolove 14,00 hod.
Prví traja najúspešnejší pretekári budú odmenení vecnými cenami.
Štartovné 5,- € v tom je guľáš a občerstvenie.
Zaplatiť je možné aj pri prezentácii.
Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 057 – 4422001, 0915949617.

... viac

  založil: 364 dňa: 27.06.2016 | aktualizoval: 363 dňa: 23.08.2023

  Deň obce Vyšný Kazimír 28.8.2022 - pozvánka


   založil: - dňa: - | aktualizoval: 363 dňa: 15.08.2023

   Pozvánka - Ustanovujúce zasadnutie OZ


   založil: - dňa: - | aktualizoval: 386 dňa: 30.08.2023

   Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo 26.09.2023


   založil: 364 dňa: 22.09.2023 | aktualizoval: 364 dňa: 19.10.2023

   Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

   ÚVOD


   Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
   detail

   Poslanci obecného zastupiteľstva

   ...
   detail

   1Čižik Ján
   2Gavel Ján
   3Hričák Ján
   4Hudák Jakub
   5Mgr. Janočková Ivana