Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

Úvodná stránka našej obce. Tu nájdete zaujímavé informácie o našej obci.

Deň obce Vyšný Kazimír 28.8.2022 - pozvánka


  založil: - dňa: - | aktualizoval: 363 dňa: 15.08.2023

  Pozvánka - Ustanovujúce zasadnutie OZ


  založil: - dňa: - | aktualizoval: 386 dňa: 30.08.2023

  Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo 26.09.2023


  založil: 364 dňa: 22.09.2023 | aktualizoval: 364 dňa: 19.10.2023

  Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

  ÚVOD


  Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
  detail

  Poslanci obecného zastupiteľstva

  ...
  detail

  1Čižik Ján
  2Gavel Ján
  3Hričák Ján
  4Hudák Jakub
  5Mgr. Janočková Ivana