Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

Úvodná stránka našej obce. Tu nájdete zaujímavé informácie o našej obci.

Zverejnenie zápisnice


založil: 364 dňa: 02.10.2023 | aktualizoval: 364 dňa: 02.10.2023

Riešenie migračnej výzvy


založil: 364 dňa: 02.10.2023 | aktualizoval: 364 dňa: 04.10.2023

Turistický pochod 07.05.2023


založil: - dňa: - | aktualizoval: 363 dňa: 16.08.2023

Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír - Altánok s krbom


založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 29.11.2021

Najkrajšia fotografia súťaž


založil: - dňa: - | aktualizoval: 363 dňa: 15.08.2023

Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo 24.04.2023


založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 21.04.2023

Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

ÚVOD


Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
detail

Poslanci obecného zastupiteľstva

...
detail

1Čižik Ján
2Gavel Ján
3Hričák Ján
4Hudák Jakub
5Mgr. Janočková Ivana