Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

Úvodná stránka našej obce. Tu nájdete zaujímavé informácie o našej obci.

Pravidlá na jednodňové povolenie na športový rybolov na rybníku v roku 2023

Jednodňové povolenie na športový rybolov je možné zakúpiť od 20.4.2023. Bližšie informácie sú uvedené v priloženom súbore.

  založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 11.04.2023

  Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo 13.2.2023


  založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 10.02.2023

  Stavanie mája

  Pozvánka je v prílohe

   založil: - dňa: - | aktualizoval: 363 dňa: 07.08.2023

   Zverejnenie zápisnice


   založil: 364 dňa: 02.10.2023 | aktualizoval: 364 dňa: 02.10.2023

   Riešenie migračnej výzvy


   založil: 364 dňa: 02.10.2023 | aktualizoval: 364 dňa: 04.10.2023

   Turistický pochod 07.05.2023


   založil: - dňa: - | aktualizoval: 363 dňa: 16.08.2023

   Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

   ÚVOD


   Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
   detail

   Poslanci obecného zastupiteľstva

   ...
   detail

   1Čižik Ján
   2Gavel Ján
   3Hričák Ján
   4Hudák Jakub
   5Mgr. Janočková Ivana