Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

Úvodná stránka našej obce. Tu nájdete zaujímavé informácie o našej obci.

Zverejnenie elektronickej adresy

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie obce Vyšný kazimír.

obec@vysnykazimir.eu

založil: - dňa: - | aktualizoval: 364 dňa: 19.10.2023

ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ ROK 2024


založil: 364 dňa: 11.01.2024 | aktualizoval: 364 dňa: 11.01.2024

Letecký pohľad  založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 20.10.2020

  Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo 14.12.2023


  založil: 364 dňa: 11.12.2023 | aktualizoval: 364 dňa: 11.12.2023

  Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo 13.3.2023


  založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 28.07.2023

  Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo 13.11.2023


  založil: 364 dňa: 09.11.2023 | aktualizoval: 364 dňa: 09.11.2023

  Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

  ÚVOD


  Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
  detail

  Poslanci obecného zastupiteľstva

  ...
  detail

  1Čižik Ján
  2Gavel Ján
  3Hričák Ján
  4Hudák Jakub
  5Mgr. Janočková Ivana