Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

Úvodná stránka našej obce. Tu nájdete zaujímavé informácie o našej obci.

Valné zhromaždenie ULaPS - PS pozvánka


založil: 364 dňa: 09.11.2023 | aktualizoval: 364 dňa: 09.11.2023

Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo 13.11.2023


založil: 364 dňa: 09.11.2023 | aktualizoval: 364 dňa: 09.11.2023

Transparentný účet

Obec Ďapalovce zriadila transparentný účet, na ktorý môžete poslať pomoc pre občanov postihnutých zemetrasením.

IBAN SK62 0200 0000 0048 6257 5754

  založil: 364 dňa: 11.10.2023 | aktualizoval: 364 dňa: 11.10.2023

  Ako postupovať v prípade zemetrasenia?

  Pred zemetrasením je potrebné:
  • pripraviť si prenosné rádio, baterku a lekárničku,
  • naučiť sa základy prvej pomoci,
  • poznať hlavné uzávery elektriny a plynu,
  • neukladať na police a skrine ťažšie predmety, ťažší nábytok oprieť o steny,
  • dohodnúť si spôsob kontaktu s členmi rodiny, príbuznými, na pracoviskách a školách počas zemetrasenia.
  Počas zemetrasenia je potrebné:
  • pri pobyte v budove ostať dnu,
  • pri pobyte mimo budovy zostať von... viac

  založil: 364 dňa: 10.10.2023 | aktualizoval: 386 dňa: 10.10.2023

  OZNAM - Vodovodná prípojka


  založil: 364 dňa: 19.09.2023 | aktualizoval: 364 dňa: 11.10.2023


   založil: 386 dňa: 31.08.2023 | aktualizoval: 386 dňa: 01.09.2023

   Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

   ÚVOD


   Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
   detail

   Poslanci obecného zastupiteľstva

   ...
   detail

   1Čižik Ján
   2Gavel Ján
   3Hričák Ján
   4Hudák Jakub
   5Mgr. Janočková Ivana