Váš prehľadávač nepodporuje JavaScript Vyšný Kazimír

Vyšný Kazimír

Doma >
Domov

Obec Vyšný Kazimír

Obec Vyšný Kazimír
Obec Vyšný Kazimír leží na Pozdišovskej pahorkatine v doline Kazimírskeho potoka ústiaceho do Ondavy. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 210 m a chotár v rozmedzí 150-319 m n.m. Mierne zvlnený povrch odlesneného chotára tvoria súvrstvia centrálnokarpatského flyšu, mocné krovy svahových hlín, menej sprašové hliny. Je tu minerálny prame? a zachovaný pahorkatinový les dubovo - bukového typu St ...detail
     
Založené: 2013-10-28 00:00:00 | Autor: 363 | Posledna aktualizácia: 2018-03-31 10:03:31| Aktualizoval: 0

Výmera chotára

Chotár obce sa rozprestiera na výmere 756 ha, z čoho poľnohospodárska pôda tvorí výmeru 278 ha (orná pôda 151 ha) a lesná pôda 449 ha.
 ...detail
     
Založené: 2013-10-28 00:00:00 | Autor: 363 | Posledna aktualizácia: 2019-08-21 07:24:17| Aktualizoval: 0

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

Dňa 25.10.2018 bola podpísaná zmluva medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a obcou Vyšný Kazimír . Predmetom zmluvy je získanie dotácie na financovanie podpory ochrany pred požiarmi a to na projekt: Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice. S rekonštrukciou bola začaté 30. mája 2019, dodávateľom stavby je STAVJAN s.r.o., Majerovce 13, 094 09 Majerovce.  ...detail
     
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2019-08-21 07:26:39| Aktualizoval: 0

Poverenie - zástupca starostu


poverenie_zastupcu_starostu.pdf
     
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2020-07-16 10:48:24| Aktualizoval: 0

Výstavba multifunkčného a detského ihriska v obci Vyšný Kazimír


Multifunkčné a detské ihrisko
     
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2019-12-17 09:39:38| Aktualizoval: 0

Letecký pohľad


letecký pohľad
     
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2020-10-20 14:18:37| Aktualizoval: 0

Kultúrne leto v Kazimíri

Kultúrne leto v Kazimíri
Dňa 26.07.2014 sa konala na Kazimírskom rybníku súťaž v rybolove. Slávnosti ďalej pokračovali súťažou vo varení kotlíkového guľášu. Mnohých návštevníkov akcie aj napriek horúcemu letu, možnosti kúpania, či člnkovania v rekreačnom areáli Lysá hora upútal bohatý kultúrny program a rôzne atrakcie predovšetkým pre deti a priaznivcov prírody a counry. Kultúrny program prebiehal na novopostavenom amfite ...detail
     
Založené: 2014-07-28 00:00:00 | Autor: 363 | Posledna aktualizácia: 2019-08-21 07:36:50| Aktualizoval: 0

NA SÚŤAŽ V RYBOLOVE 2016

OBEC VYŠNÝ KAZIMÍR VÁS SRDEČNE POZÝVA NA
SÚŤAŽ V RYBOLOVE
DŇA 2.7.2016
NA RYBNÍKU VO VYŠNOM KAZIMÍRI
Prezentácia súťažiacich 7,00 - 7,30 hod.
Vyhodnotenie súťaže v rybolove 14,00 hod.
Prví traja najúspešnejší pretekári budú odmenení vecnými cenami.
Štartovné 5,- € v tom je gu?áš a ob?erstvenie.
Zaplatiť je možné aj pri prezentácii.
Bližšie informácie získate na telefón ...detail
    
Založené: 2016-06-27 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2019-08-20 20:14:43| Aktualizoval: 0

SILVESTROVSKÁ zabíjačka

Starosta obce a poslanci OZ v spolupráci s pozvanými hosťami usporiadali „SILVESTROVSKÚ zabíjačku,“ ktorá sa začala ráno od 8,00 hod. pred miestnymi potravinami.
Počas zabíjačky a výroby chutných zabíjačkových špecialít vyhrávala ľudová muzika, bolo podávané chutné varené víno. Šéfkuchár pán Semko pripravil zabíjačkové špeciality, ktoré boli podávané počas celého dňa.

Všetci, ktorí prišl ...detail

Pozvánka v pdf
Pozri fotogalériu
 
Založené: 2014-12-30 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2019-08-20 20:17:15| Aktualizoval: 0

Na súťaž vo varení kotlíkového guľášu 2016

P O Z V Á N K A
Na súťaž vo varení kotlíkového guľášu 2016 pri rybníku v obci Vyšný Kazimír.
Obec Vyšný Kazimír Vás srdečne pozýva na súťaž vo varení
kotlíkového guľášu, ktorá sa koná pod záštitou starostu obce.
Kedy? 2.7.2016 o 14.00 hod.
Kde? Pri rybníku v obci Vyšný Kazimír
Podmienky
Zápisné: dobrá nálada a súťaživosť
- každý tím sa musí vyzbroji ...detail
  
Založené: 2016-06-27 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2019-08-20 20:22:29| Aktualizoval: 0
Pre vstup pre administráciu zadaj prístupové údaje.
Meno:
Pass:
 aplikácia Môj WEB ©2018 AMK Computer