Váš prehľadávač nepodporuje JavaScript Vyšný Kazimír

Vyšný Kazimír

Doma >
Domov

Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo 10.9.2021


pozvanka_10.9..pdf
     
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2021-09-07 11:37:23| Aktualizoval: 0

Otázky a odpovede k SODB

pozrite si video: ...detail

Otázky a odpovede k SODB
     
Založené: | Posledna aktualizácia: 2021-01-18 13:56:19| Aktualizoval: 0

všeobecné informácie ku sčítaniu obyvateľstva

pozrite si video: ...detail

všeobecné informácie ku sčítaniu obyvateľstva
     
Založené: | Posledna aktualizácia: 2021-01-18 13:35:39| Aktualizoval: 0

Zmena emailovej adresy

Vzhľadom k tomu, že SLOVAK TELEKOM, a.s. ukončuje poskytovanie všetkých služieb elektronickej pošty si Vás dovoľujeme informovať, že od 01.12.2020 dôjde k zrušenie obecnej emailovej adresy ocu.vkazimir@stonline.sk.

Táto adresa je nahradená novou emailovou adresou obec@vysnykazimir.eu , preto Vás žiadame, aby ste používali pre kontakt s našou obcou už túto novú emailovú adresu. ...detail
     
Založené: | Posledna aktualizácia: 2020-11-13 10:44:41| Aktualizoval: 0

Letecký pohľad


letecký pohľad
     
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2020-10-20 14:18:37| Aktualizoval: 0

Poverenie - zástupca starostu


poverenie_zastupcu_starostu.pdf
     
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2020-07-16 10:48:24| Aktualizoval: 0

Výstavba multifunkčného a detského ihriska v obci Vyšný Kazimír


Multifunkčné a detské ihrisko
     
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2019-12-17 09:39:38| Aktualizoval: 0

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

Dňa 25.10.2018 bola podpísaná zmluva medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a obcou Vyšný Kazimír . Predmetom zmluvy je získanie dotácie na financovanie podpory ochrany pred požiarmi a to na projekt: Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice. S rekonštrukciou bola začaté 30. mája 2019, dodávateľom stavby je STAVJAN s.r.o., Majerovce 13, 094 09 Majerovce.  ...detail
     
Založené: | Posledna aktualizácia: 2019-08-21 07:26:39| Aktualizoval: 0

Výmera chotára

Chotár obce sa rozprestiera na výmere 756 ha, z čoho poľnohospodárska pôda tvorí výmeru 278 ha (orná pôda 151 ha) a lesná pôda 449 ha.
 ...detail
     
Založené: 2013-10-28 00:00:00 | Posledna aktualizácia: 2019-08-21 07:24:17| Aktualizoval: 0

NA SÚŤAŽ V RYBOLOVE 2016

OBEC VYŠNÝ KAZIMÍR VÁS SRDEČNE POZÝVA NA
SÚŤAŽ V RYBOLOVE
DŇA 2.7.2016
NA RYBNÍKU VO VYŠNOM KAZIMÍRI
Prezentácia súťažiacich 7,00 - 7,30 hod.
Vyhodnotenie súťaže v rybolove 14,00 hod.
Prví traja najúspešnejší pretekári budú odmenení vecnými cenami.
Štartovné 5,- € v tom je gu?áš a ob?erstvenie.
Zaplatiť je možné aj pri prezentácii.
Bližšie informácie získate na telefón ...detail
    
Založené: 2016-06-27 00:00:00 | Posledna aktualizácia: 2019-08-20 20:14:43| Aktualizoval: 0

Obec Vyšný Kazimír

Obec Vyšný Kazimír
Obec Vyšný Kazimír leží na Pozdišovskej pahorkatine v doline Kazimírskeho potoka ústiaceho do Ondavy. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 210 m a chotár v rozmedzí 150-319 m n.m. Mierne zvlnený povrch odlesneného chotára tvoria súvrstvia centrálnokarpatského flyšu, mocné krovy svahových hlín, menej sprašové hliny. Je tu minerálny prame? a zachovaný pahorkatinový les dubovo - bukového typu St ...detail
     
Založené: 2013-10-28 00:00:00 | Posledna aktualizácia: 2018-03-31 10:03:31| Aktualizoval: 0
Pre vstup pre administráciu zadaj prístupové údaje.
Meno:
Pass:
 aplikácia Môj WEB ©2018 AMK Computer