Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

Samospráva

Základné údaje


... menej

ObecVyšný kazimír
AdresaObecný úrad vo Vyšnom Kazimíri,
Vyšný Kazimír 57
09409
telefón: 057/4422001
0905 489 501
mail: obec@vysnykazimir.eu
Starostka obce: Mgr. Katarína Baranová
Pracovníčka OcU: Bc. Ľubica Gašparová

  založil: 364 dňa: 28.10.2013 | aktualizoval: 363 dňa: 16.08.2023

  Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

  ÚVOD


  Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
  detail

  Poslanci obecného zastupiteľstva

  ...
  detail

  1Čižik Ján
  2Gavel Ján
  3Hričák Ján
  4Hudák Jakub
  5Mgr. Janočková Ivana