Táto funkcia nie je vašim prehľadávačom podporovaná

Obec
Vyšný Kazimír

  Doma --> Úvod --> Fotogalérie --> Súčasnosť
Pre vstup do stránky zadaj prístupové údaje.
Meno:
Pass:

Vyber si z kateg.:Počet nájdených záznamov: 6

Zmluva o dielo s JM Investment real, s.r.o

Zmluva o dielo s JM Investment real, s.r.o. Zmluvy sa Vám zobrazia po kliknutíbna odkazy uvedené nižšie.

...->


Kazimírske zvesti

Tu nájdete postupne vydávané čísla mesačníka Kazimírske zvesti. ...->


NA SÚŤAŽ V RYBOLOVE 2016

OBEC VYŠNÝ KAZIMÍR VÁS SRDEČNE POZÝVA NA
SÚŤAŽ V RYBOLOVE
DŇA 2.7.2016
NA RYBNÍKU VO VYŠNOM KAZIMÍRI

Prezentácia súťažiacich 7,00 - 7,30 hod.

Vyhodnotenie súťaže v rybolove 14,00 hod.

Prví traja najúspešnejší pretekári budú odmenení vecnými cenami.

Štartovné 5,- € v tom je guľáš a občerstvenie. ...->


Na súťaž vo varení kotlíkového guľášu 2016

Na súťaž vo varení kotlíkového guľášu 2016P O Z V Á N K A
Na súťaž vo varení kotlíkového guľášu pri rybníku v obci Vyšný Kazimír.

Obec Vyšný Kazimír Vás srdečne pozýva na súťaž vo varení
kotlíkového guľášu, ktorá sa koná pod záštitou starostu obce.
Kedy? 2.7.2016 o 14.00 hod.
Kde? Pri rybníku v obci Vyšný Kazimír
Podmienky
Zápi ...->


Zmluva o elektronickej komunikácii


Dze ty idzeš šuhaju...


Súčasnosť

SúčasnosťV novembri 1989 došlo v našej spoločnosti k prevratným zmenám. Zmeny v štátnej a politickej štruktúre sa výrazne dotkli aj života obce. Zákonom č. 369 z roku 1990 boli zrušené KNV, ONV, namiesto MNV boli zriadené obecné úrady, na ktoré prešli právomoci. Na základe prijatia nových zákonov sa konali aj voľby v roku 1990 do samosprávy obce. Poslancov do samosprávy navrhovali politické strany a hnutia, občania ich potom vo volbách volili tajným hlasovaním. Tento zákon už nepoznal predsedu MNV, ale starostu obce, ten už nebol volený poslancami, ale všetkými voličmi. V prvých demokratických volbách bol za starostu obce zvolený Michal Duda. Za poslancov do obecného zastupiteľstva boli zvolení títo občania:

•vo volebnom období 1990 - 1994
Michal Sopko Bartolomej Duda Teodor Gajdoš Jozef Michalov Anna Dudová Anna Bamová Milan Ivanov Ján Grobár Ján Lukáč

•vo volebnom období 1994 - 1998
Milan Ivanov Teodor Gajdoš Miroslav Fugen Jozef Michalov Anna Dudová Peter Gajdoš Bartolomej Duda Ján Grobár Michal Sopko

V spomínaných zmenách roku 1989 začína rozmáhanie súkromného podnikania. V našej obci bola zriadená súkromná predajňa potravín, ktorej majiteľom je Ing. Marián Barna. Okrem toho vzniklo niekolko menších podnikateľských subjektov.


Dnes máme v obci :


•Predajňu potravín Jednoty ŠD Pohostinstvo - v správe OcÚ Potraviny - majiteľ Ing. Marián Bama

•V roku 1991 začala výstavba skládky tuhého komunálneho odpadu odovzdaná do užívania roku 1992) a súbežne prebiehala rekonštrukcia elektrickej " ízkonapäťovej siete, montážne práce verejného osvetlenia a prípojky na miestny .r.rorín (ukončené r. 1992).

•17. 8. 1991 OcÚ zorganizoval I. stretnutie rodákov pod názvom „Kukučky

• rodného hniezda", ktoré sa konalo v miestnom kultúrnom dome, doplnené pekným kultúrnym programom.

•27. 12. 199 1 OcÚ vyhlásil referendum o zmene názvu obce Ruský Kazimír
na Vyšný Kazimír. Referenda sa zúčastnilo 136 oprávnených voličov, z ktorých
bolo 95,5% za zmenu názvu, proti 4,5%. Definitívny názov obce Vyšný Kazimír
bol priiatý a schválený uznesením vlády SR č.934/1992 z 8.12.1992. Od 1.1.1993
obec nesie názov Vyšný Kazimír.

•9.8. 1997 sa uskutočnilo II. stretnutie rodákov „Kukučky do rodného hniezda".

•Počas roka 1994 sa zrealizovalo rozšírenie elektrickej siete na priame v.-ojro vanie rodinných domov.

•Dňa 12.9.1994, v deň svojich menín, zomrela najstaršia obyvateľka obce Mária Ivanova, rod. Lukáčová (* 18. 2. 1894).

•Roku 1995 bol asanovaný starý kultúrny dom a na jeho mieste postavený nový, s kompletným vybavením, ktorý bol slávnostne odovzdaný do užívania : 3.12. 1995. Jeho výstavbu privítal každý občan, veď poslúžil nejednej akcii. Usporadúvajú sa v ňom svadby, vystúpenia rôznych kultúrnych telies z iných dedín 2 miest pri rôznych príležitostiach. K neodmysliteľným akciám patria aj tanečné zábavy a diskotéky. Kultúrny dom je využívaný aj na iné udalosti, ako je napríklad kar. Udalosť smutná, ale v živote nemenej dôležitá.

•V roku 1996 bola vyasfaltovaná cesta na cintorín a jedna miestna komunikácia.

•V roku 1997 obec začala s výstavbou viacúčelovej vodnej nádrže na chov rýb, aj na rekreačné účely.

K ďalšiemu zlepšeniu životných podmienok obyvateľov obce nepochybne prispeje aj plynofikácia, ktorá bola ukončená pomerne v krátkom čase (od apríla 1998). Jednotlivé domácnosti boli postupne plynofikované a v súčasnosti sa len čaká na posledné skúšky a uvedenie do prevádzky.


V tomto roku bol už 6. ročník tradičných „Kazimírskych majálesov", ktoré sa konajú v areáli poľovníckej chaty „Cičva" (predtým Inovec), s účasťou okolo tisíc návštevníkov, kde nechýbala opekaná domáca klobása, kotlíkový guláš a tradičná veselica.

Odkazy:


<----- späť na skrátený
Založené: 2013-10-31 00:00:00 | Posledná zmena: 2013-10-31 00:00:00 | ID produktu: Súčasnosť

Počet prístupov:241162
Počet aktívnych návštevníkov17
Počet návštev za posledných 7 dní667
Počet návštev dnes:178
Dnes je Nedeľa17. 12. 2017
Sviatok má:
Počet nájdených záznamov: 5

Základné údaje

Základné údajeObec Vyšný Kazimír
Obecný úrad vo Vyšnom Kazimíri
Vyšný Kazimír 57
09409

telefón: 057/4422001
fax: 057/488 7200
mail: ocu.vkazimir@stonline.sk

Starosta obce: Bc. Michal Duda
Pracovníčka OcU: Mgr. Katarína BaranováÚradné hodiny

Pondelok 7.30 – 12.00 12.30 – 15.00
Utorok 7.30 – 12.00 12.30 – 15.00
Streda 7.30 – 12.00 12.30 – 15.00
Štvrtok 7.30 – 12.00 12.30 – 15.00
Piatok 7.30 – 12.00 12.30 – 15.00

Bc. Michal Duda
starosta obce

Poslanci obecného zastupiteľstva

Poslanci obecného zastupiteľstvaMária Gajdošová
Ján Hudák
Eduard Ivanov
Michal Ivanov
Štefan Lapčák

posviacka kaplnky...

posviacka kaplnky...

Kultúrne leto v Kazimíri

Kultúrne leto v KazimíriDňa 26.07.2014 sa konla na na Kazimírskom rybníku súťaž v rybolove. Slávnosti ďalej pokračovali súťažou vo varení kotlíkového guľášu. Mnohých návštevníkov akcie aj napriek horúcemu letu, možnosti kúpania, či člnkovania v rekreačnom areáli Lysá hora upútal bohatý kultúrny program a rôzne atrakcie predovšetkým pre deti a priaznivc
...-->Opýtaj sa:

Názov správy:
Tvoja e-mail adresa:
Text správy:
Rok:
AMK Computer © 2013