Vyšný Kazimír

Doma >
výber:

Obec Vyšný Kazimír

Obec Vyšný Kazimír
Obec Vyšný Kazimír leží na Pozdišovskej pahorkatine v doline Kazimírskeho potoka ústiaceho do Ondavy. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 210 m a chotár v rozmedzí 150-319 m n.m. Mierne zvlnený povrch odlesneného chotára tvoria súvrstvia centrálnokarpatského flyšu, mocné krovy svahových hlín, menej sprašové hliny. Je tu minerálny prameň a zachovaný pahorkatinový les dubovo - bukového typu Stredný grúň.

Nápisová pečiatka z roku 1837

Priemerná ročná teplota je 8-9 °C a ročný priemerný úhm zrážok okolo 650 mm.

    

Výsledky komunálnych volieb konaných 15.11.2014 vo Vyšnom Kazimíri

Počet platných hlasov odovzdaných na funkciu starostu obce:
1. Bc. Michal Duda 83 hlasov
2. Ján Čižík 44 hlasov

Poèet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov do obecného zastupiteľstva nájdete v priloženom dokumente.

Výsledky volieb
    

SILVESTROVSKÁ zabíjačka

Starosta obce a poslanci OZ v spolupráci s pozvanými hosťami usporiadali „SILVESTROVSKÚ zabíjačku,“ ktorá sa začala ráno od 8,00 hod. pred miestnymi potravinami.
Počas zabíjačky a výroby chutných zabíjačkových špecialít vyhrávala ľudová muzika, bolo podávané chutné varené víno. Šéfkuchár pán Semko pripravil zabíjačkové špeciality, ktoré boli podávané počas celého dňa.

Všetci, ktorí prišli rozlúčiť sa so starým rokom, privítali pri dobrej nálade aj Nový rok 2015.

Obrázky a video z akcie si môžete pozrieť dole. Viac nájdet ...detail

Pozvánka v pdf
01 | 4DSCF0023.JPG | 4DSCF0036 | 4001 | 4
    

Kultúrne leto v Kazimíri

Kultúrne leto v Kazimíri
Dòa 26.07.2014 sa konla na na Kazimírskom rybníku súaž v rybolove. Slávnosti ïalej pokraèovali súažou vo varení kotlíkového gu¾ášu. Mnohých návštevníkov akcie aj napriek horúcemu letu, možnosti kúpania, èi èlnkovania v rekreaènom areáli Lysá hora upútal bohatý kultúrny program a rôzne atrakcie predovšetkým pre deti a priaznivcov prírody a counry. Kultúrny program prebiehal na novopostavenom amfiteátri v rekreaènom areáli. Vïaka ochote, obetavosti obyvate¾ov obce Vyšný Kazimír akcia bola úspešná a získala si aj nových priaznivcov. Projekt fin ...detail
    

Sväté misie

Sväté misie
"Rozsievač vyšiel rozsievať" (Mt 13,3)

Sväté misie vykonajú ctihodní otcovia redemptoristi
o. Mikuláš Tressa, CSsR
a
o. Miroslav Čajka, CSsR
18. - 26. júna 2016
    

Na súťaž vo varení kotlíkového guľášu 2016

P O Z V Á N K A
Na súťaž vo varení kotlíkového guľášu pri rybníku v obci Vyšný Kazimír.
Obec Vyšný Kazimír Vás srdečne pozýva na súťaž vo varení
kotlíkového guľášu, ktorá sa koná pod záštitou starostu obce.
Kedy? 2.7.2016 o 14.00 hod.
Kde? Pri rybníku v obci Vyšný Kazimír
Podmienky
Zápisné: dobrá nálada a súťaživosť
- každý tím sa musí vyzbrojiť vlastným kotlíkom, mäsom, zemiakmi a
ingredienciami
- počet členov v súťažnom družstve minimálne 3
- na mies ...detail
Guľáš 00 | 9Guláš 01 | 9Guláš 02 | 9Guláš 04 | 9
Guláš 05 | 9Guláš 06 | 9Guláš 07 | 9Guláš 08 | 9
Gulaš 09 | 9Gulaš 10 | 9Gulaš 11 | 9Gulaš 12 | 9
Gulaš 13 | 9Gulaš 14 | 9Gulaš 15 | 9Gulaš 16 | 9
Gulaš 17 | 9Gulaš 18 | 9  

NA SÚŤAŽ V RYBOLOVE 2016

OBEC VYŠNÝ KAZIMÍR VÁS SRDEČNE POZÝVA NA
SÚŤAŽ V RYBOLOVE
DŇA 2.7.2016
NA RYBNÍKU VO VYŠNOM KAZIMÍRI
Prezentácia súťažiacich 7,00 - 7,30 hod.
Vyhodnotenie súťaže v rybolove 14,00 hod.
Prví traja najúspešnejší pretekári budú odmenení vecnými cenami.
Štartovné 5,- € v tom je guľáš a občerstvenie.
Zaplatiť je možné aj pri prezentácii.
Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 057 – 4422001, 0915949617.

Bc. Michal Duda
 ...detail
Registrácia | 10Úvodné pokyny | 10Žrebovanie | 10Prvé úlovky | 10
Lovu zdar! | 10Súažiaci1 | 10Súažiaci2 | 10Súažiaci3 | 10
Súažiaci4 | 10Súažiaci5 | 10Súažiaci6 | 10Súažiaci7 | 10
Súažiaci8 | 10Súažiaci9 | 10Súažiaci10 | 10Súažiaci11 | 10
Súažiaci12 | 10Súažiaci13 | 10Súažiaci14 | 10Rybolov001 | 10
Rybolov002 | 10Rybolov0013 | 10Rybolov004 | 10Rybolov005 | 10
Rybolov007 | 10Rybolov008 | 10Rybolov00 | 10001 | 10
002 | 10003 | 10004 | 10 

Výsledková listina Kazimírskej desiatky 28.5.2017


vysledna_listina_Kazimirskej_desiatky.pdf
vysledna_listina_Kazimirskej_desiatky.0001 | 11   


elektronicka_adresa.pdf
    
  
Pre vstup pre administráciu zadaj prístupové údaje.
Meno:
Pass: