Váš prehľadávač nepodporuje JavaScript  Vyšný Kazimír

Vyšný Kazimír

Doma > Samospráva >
Samospráva

Základné údaje

Základné údaje
Obec Vyšný Kazimír
Obecný úrad vo Vyšnom Kazimíri
Vyšný Kazimír 57
09409

telefón: 057/4422001
fax: 057/488 7200
mail: ocu.vkazimir@stonline.sk

Starosta obce: Bc. Michal Duda
Pracovníčka OcU: Mgr. Katarína Baranová


    
Založené: 2013-10-28 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2018-04-04 06:10:55| Aktualizoval: 0

Poslanci obecného zastupiteľstva

Poslanci obecného zastupiteľstva
Mária Gajdošová
Ján Hudák
Eduard Ivanov
Michal Ivanov
Štefan Lapčák
    
Založené: 2013-10-28 00:00:00 | Autor: 363 | Posledna aktualizácia: 2018-12-03 23:20:05| Aktualizoval: 0

Obecné symboly

Obecné symboly
Obec Vyšný Kazimír používala v minulom storočí kurzívou písanú nápisovú
pečiatku bez obrazu, datovanú rokom 1837, s maïarským textom v kruhopise: Zemplén Vármcgye Dobrai Keriilet (Zemplínska župa obvod Dobrá) a
v kruhu: Orosz-Kazmér Petsétye 1837 (Pečať obce Ruský Kazimír 1837). Používala ju až do roku 1904.V spomenutom roku sa totiž zaèal v Zemplínskej župe uplatňovať zákonný článok IV z roku 1898 o jednotnom, t.j. maďarskom pomenovaní obcí, osád, lokalít a miestnych názvov, a k tomu vykonávacie nariadenie Mínisterstva vnútra č. 1250 ...detail
    
Pre vstup pre administráciu zadaj prístupové údaje.
Meno:
Pass:
 aplikácia Môj WEB ©2018 AMK Computer