Váš prehľadávač nepodporuje JavaScript  Vyšný Kazimír

Vyšný Kazimír

Doma > O obci >
O obci

Rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu

Rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu
Dňa 15.3.2010 podpísala Obec Vyšný Kazimír a Pôdohodpodárska platobná agentúra Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt "Rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu v obci Vyšný Kazimír". Rekonštrukcia bola ukončená 8.11.2010. Celková výška poskytnutých prostriedkov od PPA 69 456,68 €.
    
Založené: 2013-10-29 00:00:00 | Autor: 363 | Posledna aktualizácia: 2013-10-31 00:00:00| Aktualizoval: 363

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu vodovodu v obci

Dňa 30.9.2005 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí grantu – uzatvorená v rámci programov externej pomoci Európskej únie, medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky – Agentúra na podporu regionálneho rozvoja a obcou Vyšný Kazimír, za účelom pridelenia grantu zo strany MVaRR SR na implementáciu projektu.

Projekt bol realizovaný v období od 1.12.2005 do 30.9.2006.
    
Založené: 2013-10-29 00:00:00 | Autor: 363 | Posledna aktualizácia: 2013-10-31 00:00:00| Aktualizoval: 363

Vybudovanie a modernizácia infraštruktúry v obci Vyšný Kazimír

Dňa 20.7.2005 bola podpísaná Zmluva o pridelení grantu – externé projekty Európskeho spoločenstva, medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky – Agentúra na podporu regionálneho rozvoja a obcou Vyšný Kazimír, za účelom pridelenia grantu zo strany MVaRR SR na implementáciu projektu.
Projekt bol realizovaný v období od 21.7.2005 do 20.7.2006.
Financovanie projektu
Celková hodnota projektu 6.499.000,- Sk
Príspevok Phare 4.874.000,- Sk
Štátny rozpoèet 1.300.000,- Sk
Príspevok obce 325.000,- Sk
Hlavný dodávateľ stavby – firma ...detail
    
Pre vstup pre administráciu zadaj prístupové údaje.
Meno:
Pass:
 aplikácia Môj WEB ©2018 AMK Computer