Vyšný Kazimír

Doma > > O obci
výber:

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu vodovodu v obci

Dňa 30.9.2005 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí grantu – uzatvorená v rámci programov externej pomoci Európskej únie, medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky – Agentúra na podporu regionálneho rozvoja a obcou Vyšný Kazimír, za účelom pridelenia grantu zo strany MVaRR SR na implementáciu projektu.

Projekt bol realizovaný v období od 1.12.2005 do 30.9.2006.
    

Vybudovanie a modernizácia infraštruktúry v obci Vyšný Kazimír

 ...detail
    

Rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu

Rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu
Dňa 15.3.2010 podpísala Obec Vyšný Kazimír a Pôdohodpodárska platobná agentúra Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt "Rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu v obci Vyšný Kazimír". Rekonštrukcia bola ukončená 8.11.2010. Celková výška poskytnutých prostriedkov od PPA 69 456,68 €.
    

Novy produkt

    
  
Pre vstup pre administráciu zadaj prístupové údaje.
Meno:
Pass: