Váš prehľadávač nepodporuje JavaScript  Vyšný Kazimír

Vyšný Kazimír

Doma > Profil verejného obstarávateľa > Podľa $9 >
Podľa $9

V Ý Z V A na predloženie cenovej ponuky

Informácia o zverejnení zadávania zákazky podľa §9 ods. 9 zákona č 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
Verejný obstarávateľ: Obec Vyšný Kazimír
Zákazka: Zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9 – zákazka na uskutočnenie práce
Zatriedenie verejného obstarávateľa: Podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č 25/2006 Z. z.
Predmet zákazky: Úprava miestnych komunikácií
Predpokladaná hodnota zákazky: 8 396,67 € bez DPH
Dátum zverejnenia tejto informácie: 04.11.2013
Dátum začatia zadávania zákazky: 04.11.2013 -

ZverejnenieZadavaniaZakazky
VO_3VyzvaStavba
    
Založené: 2013-11-04 00:00:00 | Autor: 363 | Posledna aktualizácia: 2013-11-04 00:00:00| Aktualizoval: 363

Správa o verejnom obstarávaní


Správa
    
Založené: 2013-11-14 00:00:00 | Autor: 363 | Posledna aktualizácia: 2013-11-14 00:00:00| Aktualizoval: 363

Výmena svietidiel verejného osvetlenia.

V Ý Z V A
na predloženie cenovej ponuky
zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie prác s názvom
„Výmena svietidiel verejného osvetlenia“.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Vyšný Kazimír
Sídlo verejného obstarávateľa: Obecný úrad, Vyšný Kazimír è. 57, 094 09 Sedliská
Zastúpený: Bc. Michal Duda, starosta obce Vyšný Kazimír
IČ ...detail

1. Výzva
2. Príloha 1 - výmer (pdf)
4. Príloha č. 2 - Návrh min. zml. podmienok.pdf
3. Príloha 1 - výmer (xls)
    

Výzva na predloženie ponuky - Verejné osvetlenie


Dokment Výzva na predloženie ponuky (pdf)
Dokument - Vyhodnotenie (pdf)
Zmluva o dielo
    
Založené: 2015-09-16 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: | Aktualizoval: 0

Výzva na predloženie ponuky - rekonštrukcia obecného rozhlasu

Dokumenty sú v prílohe.

Výzva na predloženie ponuky (pdf)
    
Založené: 2015-11-04 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: | Aktualizoval: 0

Výzva na predloženie ponuky

CPV-75112100-5 Projekty rozvoja verejnej správy
Druh zákazky: Dodanie služby


Výzva na predloženie ponuky
    
Založené: 2015-11-30 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2015-11-30 00:00:00| Aktualizoval: 364

Výzva na predloženie ponuky

CPV-79418000-7 Poradenské služby pre obstarávanie
Druh zakázky: Dodanie služby

Výzva na predloženie ponuky
    
Založené: 2015-11-30 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2015-11-30 00:00:00| Aktualizoval: 364

Výzva na predloženie ponuky CPV 71320000-7 Inžinierske projektovanie

CPV 71320000-7 Inžinierske projektovanie
Aktivita: Multifunkèné detské ihriská

Výzva na predloženie ponuky
    
Založené: 2015-12-04 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2015-12-04 00:00:00| Aktualizoval: 364

Výzva na predloženie ponuky 71320000-7 Inžinierske projektovanie

71320000-7 Inžinierske projektovanie
Aktivita: Výstavba miestnej komunikácie

Výzva na predloženie ponuky
    
Založené: 2015-12-04 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2015-12-04 00:00:00| Aktualizoval: 364

Výzva na predloženie ponuky

Stavebný dozor - výstavba miestnej komunikácieVýzva na predloženie ponuky
    
Založené: 2015-12-08 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2015-12-08 00:00:00| Aktualizoval: 364

Výzva na predloženie ponuky

Stavebný dozor - Multifunkèné a detské ihriská


Výzva na predloženie ponuky
    
Založené: 2015-12-08 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2015-12-08 00:00:00| Aktualizoval: 364

Výzva na predloženie ponuky - Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír

Výzva na predloženie ponuky - Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_Multifunkcné_ihrisko_(002)
Priloha_c._1
Zadanie___Multifunkcne_a_detske_ihrisko_Vysny_Kazimir
Ihrisko___Vykres___01___PÔDORYS_VYKOPOV.pdf
Ihrisko___Vykres___02___PÔDORYS_DRENAZE.pdf
Ihrisko___Vykres___03___PÔDORYS_ZAKLADOV.pdf
Ihrisko___Vykres___04___PÔDORYS_IHRISKA.pdf
Ihrisko___Vykres___05___POHLADY.pdf
Ihrisko___Vykres___06___DETAILY_ZAKLADU_A_OBRUBNIKA.pdf
Ihrisko___Vykres___07___DETAILY_VIACUCELOVEHO_IHRISKA.pdf
CHODNIK.pdf
OPORNY_MURIK.pdf
SITUACIA_OSADENIA_OPRAVENA.pdf
SO_02___DETSKE_IHRISKO.pdf
TSCELKOVA.pdf
    
Založené: 2017-10-19 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2017-10-23 00:00:00| Aktualizoval: 364
Pre vstup pre administráciu zadaj prístupové údaje.
Meno:
Pass:
 aplikácia Môj WEB ©2018 AMK Computer