Váš prehľadávač nepodporuje JavaScript Vyšný Kazimír

Vyšný Kazimír

Doma > O obci > Osobnosti >
Osobnosti

GROTKOVSKÝ Ján

GROTKOVSKÝ Ján

Ján Grotkovský sa narodil sa 24. 1. 1902 v Ruskom Kazimíre, zomrel 3. 6. 1961 v Košiciach. Základy výtvarného vzdelania získal 1926-1927 u Dezidera Orosza. V rokoch 1934-1938 študoval súkromne u E. Halásza-Hradila. Pracoval ako obchodný pomocník, od 1950 slobodný výtvarník. Samostatne vystavoval v Žiline (1938), Prešove (1960).
Venoval sa najmä krajinárstvu, príležitostne aj figurálnym námetom a zátišiam. Jeho obrazy charakterizuje decentný prednes, lyricky až melancholicky lomená striebristá farebnost a úsilie o verný prepis tvarov. Námetovo sa zameral naj ...detail
    
Pre vstup pre administráciu zadaj prístupové údaje.
Meno:
Pass:
 aplikácia Môj WEB ©2018 AMK Computer