Váš prehľadávač nepodporuje JavaScript Vyšný Kazimír

Vyšný Kazimír

Doma > O obci > Príroda >
Príroda

Minerálny prameň

Vyšný Kazimír leží na Pozdišovskej pahorkatine v doline potoka ústiaceho do Ondavy. Nadmorská výška v strede obce je 210 m n. m. a v chotári 150-319 m n. m. Mierne zvlnený povrch odlesneného chotára tvoria súvrstvia centrálnokarpatského flyšu, mocné pokrovy svahových hlín, menej sprašové hliny. Je tu minerálny prameò a zachovaný pahorkatinový les dubovo-bukového typu Stredný grúň.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. časť
    
Založené: 2013-10-29 00:00:00 | Autor: 363 | Posledna aktualizácia: | Aktualizoval: 0
Pre vstup pre administráciu zadaj prístupové údaje.
Meno:
Pass:
 aplikácia Môj WEB ©2018 AMK Computer