Táto funkcia nie je vašim prehľadávačom podporovaná

Obec
Vyšný Kazimír

  Doma --> Úvod --> O obci --> Súčasnosť
Pre vstup do stránky zadaj prístupové údaje.
Meno:
Pass:

Vyber si z kateg.:Počet nájdených záznamov: 6

Zmluva o dielo s JM Investment real, s.r.o

Zmluva o dielo s JM Investment real, s.r.o. Zmluvy sa Vám zobrazia po kliknutíbna odkazy uvedené nižšie.

...->


Kazimírske zvesti

Tu nájdete postupne vydávané čísla mesačníka Kazimírske zvesti. ...->


NA SÚŤAŽ V RYBOLOVE 2016

OBEC VYŠNÝ KAZIMÍR VÁS SRDEČNE POZÝVA NA
SÚŤAŽ V RYBOLOVE
DŇA 2.7.2016
NA RYBNÍKU VO VYŠNOM KAZIMÍRI

Prezentácia súťažiacich 7,00 - 7,30 hod.

Vyhodnotenie súťaže v rybolove 14,00 hod.

Prví traja najúspešnejší pretekári budú odmenení vecnými cenami.

Štartovné 5,- € v tom je guľáš a občerstvenie. ...->


Na súťaž vo varení kotlíkového guľášu 2016

Na súťaž vo varení kotlíkového guľášu 2016P O Z V Á N K A
Na súťaž vo varení kotlíkového guľášu pri rybníku v obci Vyšný Kazimír.

Obec Vyšný Kazimír Vás srdečne pozýva na súťaž vo varení
kotlíkového guľášu, ktorá sa koná pod záštitou starostu obce.
Kedy? 2.7.2016 o 14.00 hod.
Kde? Pri rybníku v obci Vyšný Kazimír
Podmienky
Zápi ...->


Zmluva o elektronickej komunikácii


Dze ty idzeš šuhaju...


Počet nájdených záznamov: 2 V kategórii Súčasnosť

Začatie letnej turistickej sezóny 2011

Začatie letnej turistickej sezóny 2011 

V sobotu, 18.6. 2011 sa na rybníku v našej obci uskutočnilo zahájenie letnej turistickej sezóny. O množstvo zaujímavých zážitkov sa postaral bohatý kultúrno-spoločenský program, ani tohto roku nechýbala skvelá atmosféra počas celého dňa.
V úvode slávnostného príhovoru za mikrofónom vystúpil starosta obce, ktorý privítal prítomných a zvlášť vzácnych hostí, medzi ktorými bol aj predseda Matice Slovenskej a zároveň rodák z Čičavy Marián Tkáč, primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan, rodák a honorárny konzul Ukrajiny S. Obický či delegácia z Čiech.
Po slávnostnom príhovore podujatie pokračovalo bohatým kultúrnym programom, počas ktorého na pódiu vystúpili humoristi Kajzer a Meluš, trio Sabrosa z Raslavíc, folklórny súbor Vranovčan, spevácka skupina Ružičky, vranovskí heligonkári, Potoky a talenty z Vyšného Kazimíra.
Rybári si prišli na svoje pri súťaži v lovení kapra a iných rýb, a zaujímavým spestrením programu bola súťaž vo varení kotlíkového guľášu, do ktorej sa tohto roku zapojilo až 14 družstiev. Vyvrcholením otvorenia letnej turistickej sezóny na rybníku vo Vyšnom Kazimíri bolo večerné zapálenie Jánskej vatry.

Súčasnosť

Súčasnosť 

V novembri 1989 došlo v našej spoločnosti k prevratným zmenám. Zmeny v štátnej a politickej štruktúre sa výrazne dotkli aj života obce. Zákonom č. 369 z roku 1990 boli zrušené KNV, ONV, namiesto MNV boli zriadené obecné úrady, na ktoré prešli právomoci. Na základe prijatia nových zákonov sa konali aj voľby v roku 1990 do samosprávy obce. Poslancov do samosprávy navrhovali politické strany a hnutia, občania ich potom vo volbách volili tajným hlasovaním. Tento zákon už nepoznal predsedu MNV, ale starostu obce, ten už nebol volený poslancami, ale všetkými voličmi. V prvých demokratických volbách bol za starostu obce zvolený Michal Duda. Za poslancov do obecného zastupiteľstva boli zvolení títo občania:vo volebnom období 1990 - 1994
Michal Sopko Bartolomej Duda Teodor Gajdoš Jozef Michalov Anna Dudová Anna Bamová Milan Ivanov Ján Grobár Ján Lukáč

vo volebnom období 1994 - 1998
Milan Ivanov Teodor Gajdoš Miroslav Fugen Jozef Michalov Anna Dudová Peter Gajdoš Bartolomej Duda Ján Grobár Michal Sopko

V spomínaných zmenách roku 1989 začína rozmáhanie súkromného podnikania. V našej obci bola zriadená súkromná predajňa potravín, ktorej majiteľom je Ing. Marián Barna. Okrem toho vzniklo niekolko menších podnikateľských subjektov.Dnes máme v obci :


Predajňu potravín Jednoty ŠD Pohostinstvo - v správe OcÚ Potraviny - majiteľ Ing. Marián Bama

V roku 1991 začala výstavba skládky tuhého komunálneho odpadu odovzdaná do užívania roku 1992) a súbežne prebiehala rekonštrukcia elektrickej " ízkonapäťovej siete, montážne práce verejného osvetlenia a prípojky na miestny .r.rorín (ukončené r. 1992).

17. 8. 1991 OcÚ zorganizoval I. stretnutie rodákov pod názvom „Kukučky

rodného hniezda", ktoré sa konalo v miestnom kultúrnom dome, doplnené pekným kultúrnym programom.

27. 12. 199 1 OcÚ vyhlásil referendum o zmene názvu obce Ruský Kazimír
na Vyšný Kazimír. Referenda sa zúčastnilo 136 oprávnených voličov, z ktorých
bolo 95,5% za zmenu názvu, proti 4,5%. Definitívny názov obce Vyšný Kazimír
bol priiatý a schválený uznesením vlády SR č.934/1992 z 8.12.1992. Od 1.1.1993
obec nesie názov Vyšný Kazimír.

9.8. 1997 sa uskutočnilo II. stretnutie rodákov „Kukučky do rodného hniezda".

Počas roka 1994 sa zrealizovalo rozšírenie elektrickej siete na priame v.-ojro vanie rodinných domov.

Dňa 12.9.1994, v deň svojich menín, zomrela najstaršia obyvateľka obce Mária Ivanova, rod. Lukáčová (* 18. 2. 1894).

Roku 1995 bol asanovaný starý kultúrny dom a na jeho mieste postavený nový, s kompletným vybavením, ktorý bol slávnostne odovzdaný do užívania : 3.12. 1995. Jeho výstavbu privítal každý občan, veď poslúžil nejednej akcii. Usporadúvajú sa v ňom svadby, vystúpenia rôznych kultúrnych telies z iných dedín 2 miest pri rôznych príležitostiach. K neodmysliteľným akciám patria aj tanečné zábavy a diskotéky. Kultúrny dom je využívaný aj na iné udalosti, ako je napríklad kar. Udalosť smutná, ale v živote nemenej dôležitá.

V roku 1996 bola vyasfaltovaná cesta na cintorín a jedna miestna komunikácia.

V roku 1997 obec začala s výstavbou viacúčelovej vodnej nádrže na chov rýb, aj na rekreačné účely.

K ďalšiemu zlepšeniu životných podmienok obyvateľov obce nepochybne prispeje aj plynofikácia, ktorá bola ukončená pomerne v krátkom čase (od apríla 1998). Jednotlivé domácnosti boli postupne plynofikované a v súčasnosti sa len čaká na posledné skúšky a uvedenie do prevádzky.V tomto roku bol už 6. ročník tradičných „Kazimírskych majálesov", ktoré sa konajú v areáli poľovníckej chaty „Cičva" (predtým Inovec), s účasťou okolo tisíc návštevníkov, kde nechýbala opekaná domáca klobása, kotlíkový guláš a tradičná veselica.Počet prístupov:247733
Počet aktívnych návštevníkov7
Počet návštev za posledných 7 dní820
Počet návštev dnes:68
Dnes je Utorok20. 02. 2018
Sviatok má:Lívia
Počet nájdených záznamov: 5

Základné údaje

Základné údajeObec Vyšný Kazimír
Obecný úrad vo Vyšnom Kazimíri
Vyšný Kazimír 57
09409

telefón: 057/4422001
fax: 057/488 7200
mail: ocu.vkazimir@stonline.sk

Starosta obce: Bc. Michal Duda
Pracovníčka OcU: Mgr. Katarína BaranováÚradné hodiny

Pondelok 7.30 – 12.00 12.30 – 15.00
Utorok 7.30 – 12.00 12.30 – 15.00
Streda 7.30 – 12.00 12.30 – 15.00
Štvrtok 7.30 – 12.00 12.30 – 15.00
Piatok 7.30 – 12.00 12.30 – 15.00

Bc. Michal Duda
starosta obce

Poslanci obecného zastupiteľstva

Poslanci obecného zastupiteľstvaMária Gajdošová
Ján Hudák
Eduard Ivanov
Michal Ivanov
Štefan Lapčák

posviacka kaplnky...

posviacka kaplnky...

Kultúrne leto v Kazimíri

Kultúrne leto v KazimíriDňa 26.07.2014 sa konla na na Kazimírskom rybníku súťaž v rybolove. Slávnosti ďalej pokračovali súťažou vo varení kotlíkového guľášu. Mnohých návštevníkov akcie aj napriek horúcemu letu, možnosti kúpania, či člnkovania v rekreačnom areáli Lysá hora upútal bohatý kultúrny program a rôzne atrakcie predovšetkým pre deti a priaznivc
...-->Opýtaj sa:

Názov správy:
Tvoja e-mail adresa:
Text správy:
Rok:
AMK Computer © 2013