Váš prehľadávač nepodporuje JavaScript  Vyšný Kazimír

Vyšný Kazimír

Doma > Samospráva > Dokumenty > Obecné > Zmluvy >
Zmluvy

Zmluva o zriadení vecného bremena


zmluva_o_zriadeni_vec._bremena.pdf
    
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2018-08-06 09:55:21| Aktualizoval: 0

Zmluva o poskytnutí dotácie


dotácia vuc
    
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2018-08-16 11:41:25| Aktualizoval: 0

Rekonštrukcia miestnej komunikácie


Rekonštrukcia miestnej komunikácie
    
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2018-08-22 11:33:11| Aktualizoval: 0

Dodatok k zmluva - Natur-pack


Dodatok_naturpack.pdf
    
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2018-04-25 10:21:01| Aktualizoval: 0

Príkazná zmluva


príkazná zmluva
    
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2018-05-15 12:25:08| Aktualizoval: 0

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku


Obec_Vysny_Kazimir_072PO130031___scan.pdf
    
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2018-05-21 09:19:01| Aktualizoval: 0

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. 1563/2018/LSR


dodatokkzmluve.pdf
    
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2018-07-16 09:49:29| Aktualizoval: 0

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP

    
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2018-07-16 11:39:25| Aktualizoval: 0

Zmluva o poskytovaní služieb GDPR

    
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2018-07-17 10:48:38| Aktualizoval: 0

Stavebný dozor - cesta


Stavebný dozor - cesta
    
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2018-09-11 11:49:38| Aktualizoval: 0

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.Z20161551_Z


Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.Z20161551_Z
    
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2018-09-20 10:21:22| Aktualizoval: 0

Dodatok k zmluve - fura


dodatok_fura.pdf
    
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2018-10-02 12:56:37| Aktualizoval: 0

Zmluva o užívaní vodnej nádrže 2018


Zmluva_o_uzivani_vodnej_nadrze.pdf
    
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2018-10-23 12:25:04| Aktualizoval: 0

Zmluva o poskytnutí dotácie - Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice


Zmluva_PZ.pdf
    
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2018-11-07 12:51:02| Aktualizoval: 0

Dexia Komunál univerzálny úver - dodatok


Dodatok_c.3.pdf
    
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2018-06-14 08:29:33| Aktualizoval: 0

Zmluva o grantovom účte


zmluvaoucte.pdf
    
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2018-06-13 12:18:24| Aktualizoval: 0

Zmluva o uverejnení inzercie


VOP_280217_.pdf
priloha_k_zmluve.pdf
zmluva.pdf
    
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2018-07-06 10:54:05| Aktualizoval: 0

Mandátna zmluva


Mandatna_zmluva.pdf
    
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2018-07-09 08:38:50| Aktualizoval: 0

Dodatok k zmluve o dielo


Dodatok_c.1_k_Zmluve_o_dielo_c._Z20161551Z.pdf
    
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2018-07-09 10:34:39| Aktualizoval: 0

Kúpna zmluva Lesy SR


kupnazmluvalesy.pdf
    
Založené: 2018-03-26 09:50:59 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2018-03-26 09:51:51| Aktualizoval: 364

Zmluva Environ


Zmluva Environ
    
Založené: 2013-10-30 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2015-12-23 00:00:00| Aktualizoval: 364

Zmluva o uverejnení inzercie


dokument v pdf
    
Založené: 2013-10-30 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2015-12-23 00:00:00| Aktualizoval: 364

Zmluva Johny Servis


Dokument v pdf
    
Založené: 2013-10-30 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2015-12-23 00:00:00| Aktualizoval: 364

Kup 01/2012

Zmluva SESO 1èas | 24Zmluva SESO 2èas | 24  
Založené: 2013-10-30 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2015-12-23 00:00:00| Aktualizoval: 364

Nájomná zmluva


Nájomná zmluva (doc)
    
Založené: 2013-10-30 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2015-12-23 00:00:00| Aktualizoval: 364

Zmluva o pripojení


Zmluva o pripojení 5str
Zmluva o pripojení 4str
Zmluva o pripojení 3str
Zmluva o pripojení 2str
Zmluva o pripojení 1str
    
Založené: 2013-10-30 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2015-12-23 00:00:00| Aktualizoval: 364

Zmuva o združenej dodávke elektriny


Zmuva o združenej dodávke elektriny 6
Zmuva o združenej dodávke elektriny 5
Zmuva o združenej dodávke elektriny 4
Zmuva o združenej dodávke elektriny 3
Zmuva o združenej dodávke elektriny 2
Zmuva o združenej dodávke elektriny 1
    
Založené: 2013-10-30 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2015-12-23 00:00:00| Aktualizoval: 364

Dohoda č. 033/§56/2012


Dohoda è. 033/§56/2012
    
Založené: 2013-10-30 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2015-12-23 00:00:00| Aktualizoval: 364

Príloha k zmluve Environ


Príloay k zmluve Environ 1
    
Založené: 2013-10-30 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2015-12-23 00:00:00| Aktualizoval: 364

Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej


Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej 2
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej 1
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej (uvod)
    
Založené: 2013-10-30 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2015-12-23 00:00:00| Aktualizoval: 364

Zmluva o poskytovaní produktov sporstredkovaní služieb 2


Zmluva časť 6
Zmluva časť 5
Zmluva časť 4
Zmluva časť 3
Zmluva časť 2
Zmluva časť 1
    
Založené: 2013-10-30 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2015-12-23 00:00:00| Aktualizoval: 364

Zmluva s ENVIRON SERVIS, s.r.o.


Zmluva s ENVIRON SERVIS, s.r.o.
Zmluva s ENVIRON SERVIS, s.r.o.(2)
    
Založené: 2013-10-30 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2015-12-23 00:00:00| Aktualizoval: 364

Zmluva s Dexia


Zmluva (pdf)
    
Založené: 2013-10-30 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2015-12-23 00:00:00| Aktualizoval: 364

Zmluva s IWIN Service - okná KD


Zmluva s IWIN Service - okná KD 3
Zmluva s IWIN Service - okná KD 2
Zmluva s IWIN Service - okná KD 1
    
Založené: 2013-10-30 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2015-12-23 00:00:00| Aktualizoval: 364

Zmluva o zabezpeèení systemu združeného nakladania s odpadmi z obalov


Zmluva o zabezpeèní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
    
Založené: 2016-05-06 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2016-06-14 00:00:00| Aktualizoval: 364

Zmluva o dielo Eurovia


Zmluva o dielo 1
Zmluva o dielo 2
Zmluva o dielo 3
Zmluva o dielo 4
Zmluva o dielo 5
Zmluva o dielo 6
Zmluva o dielo 7
Zmluva o dielo 8
Zmluva o dielo 9
    
Založené: 2013-11-13 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2015-12-23 00:00:00| Aktualizoval: 364

Zmluva - Evidencia pohrebiska


Zmluva 1. časť
Zmluva 2. časť
    
Založené: 2013-12-20 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2015-12-23 00:00:00| Aktualizoval: 364

Zmluva o dlhodobom prenájme pozemkov
Zmluva o dlhodobom prenájme pozemkov
    
Založené: 2015-12-29 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2016-02-16 00:00:00| Aktualizoval: 364

Kúpna zmluva Lesy SR


kupnazmluvalesy.pdf
    
Založené: 2018-03-26 09:45:49 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2018-03-29 18:59:55| Aktualizoval: 364

Zámenná zmluva


ZZ 1. časť
ZZ 2. časť
ZZ 3. časť
    
Založené: 2014-07-31 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2015-12-23 00:00:00| Aktualizoval: 364

Kúpna zmluva Lesy SR


kupnazmluvalesy.pdf
    
Založené: 2018-03-26 09:48:10 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2018-03-29 19:00:34| Aktualizoval: 364

Zmluva s PSK


Zmluva s PSK 1
Zmluva s PSK 2
Zmluva s PSK 3
Zmluva s PSK 4
    
Založené: 2014-08-11 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2015-12-23 00:00:00| Aktualizoval: 364

Zmluva o dielo

Výmena svetiel verejného obstarávania.

Zmluva o dielo8
Zmluva o dielo7
Zmluva o dielo6
Zmluva o dielo5
Zmluva o dielo4
Zmluva o dielo3
Zmluva o dielo2
Zmluva o dielo1
    
Založené: 2014-10-15 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2015-12-23 00:00:00| Aktualizoval: 364

Kúpna zmluva


Zmluva
    
Založené: 2015-05-20 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2015-12-23 00:00:00| Aktualizoval: 364

Dodatok è.9 K Zmluve o zriadení Spoloèného obecného úradu

Dodatok è.9
K Zmluve o zriadení Spoloèného obecného úradu zo dòa 17.2.2003 v znení
dodatku è.1 až è.8Znenie dodatku (pdf)
    
Založené: 2015-03-31 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2015-12-23 00:00:00| Aktualizoval: 364

Zmluva o dielodokument_1/2
dokument 2/2
    
Založené: 2015-07-01 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2015-12-23 00:00:00| Aktualizoval: 364

Zmluva Telekom


Telekom zmluva 1/2
Telekom zmluva 2/2
    
Založené: 2015-08-31 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2015-12-23 00:00:00| Aktualizoval: 364

Kúpna zmluva 02/2015

Kópiu zmluvy nájdete v prílohe

Kúpna zmluva 02/2015 (pdf)
    
Založené: 2015-11-04 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2015-12-23 00:00:00| Aktualizoval: 364

Kúpna zmluva 2/2015


KZ 2/2015 (pdf)
    
Založené: 2015-11-17 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2015-12-23 00:00:00| Aktualizoval: 364

Kúpna zmluva 3/2015


KZ 3/2015 (pdf)
    
Založené: 2015-11-17 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2015-12-23 00:00:00| Aktualizoval: 364

Mandátna zmluva

uploads/MandatnaZmluva.pdf
    
Založené: 2015-12-08 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2015-12-23 00:00:00| Aktualizoval: 364

Zmluva o poskytovaní služieb

    
Založené: 2015-12-08 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2015-12-23 00:00:00| Aktualizoval: 364

Zmluva o dielo 2/12/2015


Zmluva o dielo 2/12/2015
    
Založené: 2015-12-23 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2015-12-23 00:00:00| Aktualizoval: 364

Zmluva o dielo 3/12/2015


Zmluva o dielo 3/12/2015
    
Založené: 2015-12-23 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2015-12-29 00:00:00| Aktualizoval: 364

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy NATUR-PACK,a.s.


Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy NATUR-PACK,a.s.
    
Založené: 2015-12-15 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2015-12-15 09:42:17| Aktualizoval: 364

Mandátna zmluva 1


Mandátna zmluva
    
Založené: 2015-12-30 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: | Aktualizoval: 0

Zmluva o elektronickej komunikácii Dôvera


Mandátna zmluva2
    
Založené: 2015-12-30 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2016-05-06 00:00:00| Aktualizoval: 364

DOHODA č.57/ § 52a/2016


DOHODA č. 57/ § 52a/2016
    
Založené: 2016-06-06 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2016-06-06 00:00:00| Aktualizoval: 364

Zmluva č. 76562


Zmluva č. 76562
    
Založené: 2016-06-14 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2016-06-14 00:00:00| Aktualizoval: 364

Zmluva o elektronickej komunikácii


Zmluva o elektronickej komunikácii Dôvera
Kúpna zmluva è 1 2016.pdf
Kúpna zmluva è 2 2016.pdf
Kúpna zmluva
    
Založené: 2016-06-14 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2016-10-29 00:00:00| Aktualizoval: 364

Kúpna zmluva č.2/2016

Kúpna zmluva č. 2/2016

Kúpna zmluva č.2/2016
Kúpna zmluva č.1/2016
    
Založené: 2016-06-14 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2016-06-14 00:00:00| Aktualizoval: 364

zmluva - dobrovoľná hasičská ochrana


zmluvadobrovolnahasochrana.pdf
    
Založené: 2018-03-26 10:52:10 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2018-03-26 10:53:51| Aktualizoval: 364

Zmluva o dielo s JM Investment real, s.r.o

Zmluva o dielo s JM Investment real, s.r.o. Zmluvy sa Vám zobrazia po kliknutíbna odkazy uvedené nižšie.


Zmluva časť 1
Zmluva časť 2
Zmluva časť 3
Zmluva časť 4
    
Založené: 2016-10-29 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2017-09-13 00:00:00| Aktualizoval: 364

Kúpna zmluva


Kúpna zmluva
    
Založené: 2017-01-27 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2017-03-15 00:00:00| Aktualizoval: 364

Slovak Telekom

Zmluva o poskytovaní služieb.

Slovak telekom
    
Založené: 2017-04-20 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2017-04-21 00:00:00| Aktualizoval: 364

Zmluva Remek,s.r.o.


Zmluva Remek
    
Založené: 2017-05-19 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2017-05-19 00:00:00| Aktualizoval: 364

Dohoda s UPSVaR


Scan.pdf
    
Založené: 2017-05-19 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2017-05-19 00:00:00| Aktualizoval: 364

Dohoda s UPSVaR


Dohoda_c._207.pdf
    
Založené: 2017-09-05 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2017-09-05 00:00:00| Aktualizoval: 364

Dohoda è. 86/2017/§54 - CnTP - A3


Dohoda_c.86_2017_§_54_UPSVaR.pdf
    
Založené: 2017-06-01 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2017-06-01 00:00:00| Aktualizoval: 364

Nájomná zmluva na pozemok


Nájomná zmluva na pozemok
    
Založené: 2017-06-01 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2017-06-01 00:00:00| Aktualizoval: 364

Zmluva o uverejnení inzercie


Dohoda č. 207/2017/§54 - CnTP- A3
    
Založené: 2017-06-13 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2017-06-13 00:00:00| Aktualizoval: 364

Zmluva o dielo


Zmluva_o_dielo.pdf
    
Založené: 2017-11-22 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2017-11-22 00:00:00| Aktualizoval: 364

Zmluva na užívanie vodnej nádrže


zmluva_na_vyuzivanie_vodnej_nadrze.pdf
    
Založené: 2017-12-05 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2017-12-05 00:00:00| Aktualizoval: 364
Pre vstup pre administráciu zadaj prístupové údaje.
Meno:
Pass:
 aplikácia Môj WEB ©2018 AMK Computer