Vyšný Kazimír

Doma > > Samospráva > Dokumenty > Obecné > Zmluvy
výber:

Zmluva Environ


Zmluva Environ
    

Zmluva o uverejnení inzercie


dokument v pdf
    

Zmluva Johny Servis


Dokument v pdf
    

Kup 01/2012

Zmluva SESO 1èas | 4Zmluva SESO 2èas | 4  

Nájomná zmluva


Nájomná zmluva (doc)
    

Zmluva o pripojení


Zmluva o pripojení 5str
Zmluva o pripojení 4str
Zmluva o pripojení 3str
Zmluva o pripojení 2str
Zmluva o pripojení 1str
    

Zmuva o združenej dodávke elektriny


Zmuva o združenej dodávke elektriny 6
Zmuva o združenej dodávke elektriny 5
Zmuva o združenej dodávke elektriny 4
Zmuva o združenej dodávke elektriny 3
Zmuva o združenej dodávke elektriny 2
Zmuva o združenej dodávke elektriny 1
    

Dohoda č. 033/§56/2012


Dohoda è. 033/§56/2012
    

Príloha k zmluve Environ


Príloay k zmluve Environ 1
    

Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej


Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej 2
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej 1
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej (uvod)
    

Zmluva o poskytovaní produktov sporstredkovaní služieb 2


Zmluva časť 6
Zmluva časť 5
Zmluva časť 4
Zmluva časť 3
Zmluva časť 2
Zmluva časť 1
    

Zmluva s ENVIRON SERVIS, s.r.o.


Zmluva s ENVIRON SERVIS, s.r.o.
Zmluva s ENVIRON SERVIS, s.r.o.(2)
    

Zmluva s Dexia


Zmluva (pdf)
    

Zmluva s IWIN Service - okná KD


Zmluva s IWIN Service - okná KD 3
Zmluva s IWIN Service - okná KD 2
Zmluva s IWIN Service - okná KD 1
    

Zmluva o zabezpeèení systemu združeného nakladania s odpadmi z obalov


Zmluva o zabezpeèní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
    

Zmluva o dielo Eurovia


Zmluva o dielo 1
Zmluva o dielo 2
Zmluva o dielo 3
Zmluva o dielo 4
Zmluva o dielo 5
Zmluva o dielo 6
Zmluva o dielo 7
Zmluva o dielo 8
Zmluva o dielo 9
    

Zmluva - Evidencia pohrebiska


Zmluva 1. časť
Zmluva 2. časť
    

Zmluva o dlhodobom prenájme pozemkov
Zmluva o dlhodobom prenájme pozemkov
    

Zámenná zmluva

    

Zmluva s PSK


Zmluva s PSK 1
Zmluva s PSK 2
Zmluva s PSK 3
Zmluva s PSK 4
    

Zmluva o dielo

Výmena svetiel verejného obstarávania.

Zmluva o dielo8
Zmluva o dielo7
Zmluva o dielo6
Zmluva o dielo5
Zmluva o dielo4
Zmluva o dielo3
Zmluva o dielo2
Zmluva o dielo1
    

Kúpna zmluva


Zmluva
    

Dodatok è.9 K Zmluve o zriadení Spoloèného obecného úradu

Dodatok è.9
K Zmluve o zriadení Spoloèného obecného úradu zo dòa 17.2.2003 v znení
dodatku è.1 až è.8Znenie dodatku (pdf)
    

Zmluva o dielodokument_1/2
dokument 2/2
    

Zmluva Telekom


Telekom zmluva 1/2
Telekom zmluva 2/2
    

Kúpna zmluva 02/2015

Kópiu zmluvy nájdete v prílohe

Kúpna zmluva 02/2015 (pdf)
    

Kúpna zmluva 2/2015


KZ 2/2015 (pdf)
    

Kúpna zmluva 3/2015


KZ 3/2015 (pdf)
    

Mandátna zmluva

uploads/MandatnaZmluva.pdf
    

Zmluva o poskytovaní služieb

uploads/ZmluvaOpostkytovaniSluzieb.pdf
    

Zmluva o dielo 2/12/2015


Zmluva o dielo 2/12/2015
    

Zmluva o dielo 3/12/2015

uploads/Zmluva_o_dlhodobom_prenajme_pozemkov.pdf

Zmluva o dielo 3/12/2015
    

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy NATUR-PACK,a.s.


Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy NATUR-PACK,a.s.
    

Mandátna zmluva 1


Mandátna zmluva
    

Zmluva o elektronickej komunikácii Dôvera


Mandátna zmluva2
    

DOHODA č.57/ § 52a/2016


DOHODA č. 57/ § 52a/2016
    

Zmluva č. 76562


Zmluva č. 76562
    

Zmluva o elektronickej komunikácii


Zmluva o elektronickej komunikácii Dôvera
Kúpna zmluva è 1 2016.pdf
Kúpna zmluva è 2 2016.pdf
Kúpna zmluva
    

Kúpna zmluva č.2/2016

Kúpna zmluva č. 2/2016

Kúpna zmluva č.2/2016
Kúpna zmluva č.1/2016
    

Zmluva o dielo s JM Investment real, s.r.o

Zmluva o dielo s JM Investment real, s.r.o. Zmluvy sa Vám zobrazia po kliknutíbna odkazy uvedené nižšie.


Zmluva časť 1
Zmluva časť 2
Zmluva časť 3
Zmluva časť 4
    

Kúpna zmluva


Kúpna zmluva
    

Slovak Telekom

Zmluva o poskytovaní služieb.

Slovak telekom
    

Zmluva Remek,s.r.o.


Zmluva Remek
    

Dohoda s UPSVaR


Scan.pdf
    

Dohoda s UPSVaR


Dohoda_c._207.pdf
    

Dohoda è. 86/2017/§54 - CnTP - A3


Dohoda_c.86_2017_§_54_UPSVaR.pdf
    

Nájomná zmluva na pozemok


Nájomná zmluva na pozemok
    

Zmluva o uverejnení inzercie


Dohoda è. 207/2017/§54 - CnTP- A3
    

Zmluva o dielo


Zmluva_o_dielo.pdf
    

Zmluva na užívanie vodnej nádrže


zmluva_na_vyuzivanie_vodnej_nadrze.pdf
    
  
Pre vstup pre administráciu zadaj prístupové údaje.
Meno:
Pass: