Váš prehľadávač nepodporuje JavaScript  Vyšný Kazimír

Vyšný Kazimír

Doma > Informácie > Akcie >
Akcie

Rekonštrukcia miestnej komunikácie

Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Dňa 3.5.2018 uzavrela Obec Vyšný Kazimír a Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072PO130031.
Predmetom projektu je rekonštrukcia existujúcej miestnej komunikácie v severovýchodnej časti obce, konkrétne na par.č. 208/2, 209/2, 211/2 v k.ú. Vyšný Kazimír. Celkovo sa zrekonštruuje 561 m2.
Celková výška oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu je:
63 018,05 Eur z toho:
prostriedky EPFRV: 47 263,53 EUR
prostriedky ŠR SR: 15 754,52 EUR.
Projekt sa začal rea ...detail

Pôdohospodárska platobná agentúra
    
Pre vstup pre administráciu zadaj prístupové údaje.
Meno:
Pass:
 aplikácia Môj WEB ©2018 AMK Computer