Váš prehľadávač nepodporuje JavaScript  Vyšný Kazimír

Vyšný Kazimír

Doma >
Domov

Obec Vyšný Kazimír

Obec Vyšný Kazimír
Obec Vyšný Kazimír leží na Pozdišovskej pahorkatine v doline Kazimírskeho potoka ústiaceho do Ondavy. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 210 m a chotár v rozmedzí 150-319 m n.m. Mierne zvlnený povrch odlesneného chotára tvoria súvrstvia centrálnokarpatského flyšu, mocné krovy svahových hlín, menej sprašové hliny. Je tu minerálny prameň a zachovaný pahorkatinový les dubovo - bukového typu Stredný grúň.

Nápisová pečiatka z roku 1837

Priemerná ročná teplota je 8-9 °C a ročný priemerný úhm zrážok okolo 650 mm.

    
Založené: 2013-10-28 00:00:00 | Autor: 363 | Posledna aktualizácia: 2018-03-31 10:03:31| Aktualizoval: 0

Pozvánka na oslavy obce

Pozvánka na oslavy obce
    
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2018-09-10 12:42:22| Aktualizoval: 0

Uverejnenie výsledkov komunálnych volieb


Uverejnenie výsledkov komunálnych volieb
    
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2018-11-11 10:55:56| Aktualizoval: 0

Výmera chotára

Chotár obce sa rozprestiera na výmere 756 ha, z čoho poľnohospodárska pôda tvorí výmeru 278 ha (orná pôda 151 ha) a lesná pôda 449 ha.
    
Založené: 2013-10-28 00:00:00 | Autor: 363 | Posledna aktualizácia: 2018-03-30 11:01:44| Aktualizoval: 364

Výsledky komunálnych volieb konaných 15.11.2014 vo Vyšnom Kazimíri

Počet platných hlasov odovzdaných na funkciu starostu obce:
1. Bc. Michal Duda 83 hlasov
2. Ján Čižík 44 hlasov

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov do obecného zastupiteľstva nájdete v priloženom dokumente.
    
Založené: 2014-01-02 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2014-11-19 00:00:00| Aktualizoval: 364

Kultúrne leto v Kazimíri

Kultúrne leto v Kazimíri
Dňa 26.07.2014 sa konala na Kazimírskom rybníku súťaž v rybolove. Slávnosti ďalej pokračovali súťažou vo varení kotlíkového guľášu. Mnohých návštevníkov akcie aj napriek horúcemu letu, možnosti kúpania, či člnkovania v rekreačnom areáli Lysá hora upútal bohatý kultúrny program a rôzne atrakcie predovšetkým pre deti a priaznivcov prírody a counry. Kultúrny program prebiehal na novopostavenom amfiteátri v rekreačnom areáli. Vďaka ochote, obetavosti obyvateľov obce Vyšný Kazimír akcia bola úspešná a získala si aj nových priaznivcov. Projekt finan ...detail
    

NA SÚŤAŽ V RYBOLOVE 2016

OBEC VYŠNÝ KAZIMÍR VÁS SRDEČNE POZÝVA NA
SÚŤAŽ V RYBOLOVE
DŇA 2.7.2016
NA RYBNÍKU VO VYŠNOM KAZIMÍRI
Prezentácia súťažiacich 7,00 - 7,30 hod.
Vyhodnotenie súťaže v rybolove 14,00 hod.
Prví traja najúspešnejší pretekári budú odmenení vecnými cenami.
Štartovné 5,- € v tom je guľáš a občerstvenie.
Zaplatiť je možné aj pri prezentácii.
Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 057 – 4422001, 0915949617.

Bc. Michal Duda
 ...detail
Registrácia | 10Úvodné pokyny | 10Žrebovanie | 10Prvé úlovky | 10
Lovu zdar! | 10Súažiaci1 | 10Súažiaci2 | 10Súažiaci3 | 10
Súažiaci4 | 10Súažiaci5 | 10Súažiaci6 | 10Súažiaci7 | 10
Súažiaci8 | 10Súažiaci9 | 10Súažiaci10 | 10Súažiaci11 | 10
Súažiaci12 | 10Súažiaci13 | 10Súažiaci14 | 10Rybolov001 | 10
Rybolov002 | 10Rybolov0013 | 10Rybolov004 | 10Rybolov005 | 10
Rybolov007 | 10Rybolov008 | 10Rybolov00 | 10001 | 10
002 | 10003 | 10004 | 10 

SILVESTROVSKÁ zabíjačka

Starosta obce a poslanci OZ v spolupráci s pozvanými hosťami usporiadali „SILVESTROVSKÚ zabíjačku,“ ktorá sa začala ráno od 8,00 hod. pred miestnymi potravinami.
Počas zabíjačky a výroby chutných zabíjačkových špecialít vyhrávala ľudová muzika, bolo podávané chutné varené víno. Šéfkuchár pán Semko pripravil zabíjačkové špeciality, ktoré boli podávané počas celého dňa.

Všetci, ktorí prišli rozlúčiť sa so starým rokom, privítali pri dobrej nálade aj Nový rok 2015.

Obrázky a video z akcie si môžete pozrieť dole. Viac nájdet ...detail

Pozvánka v pdf
Pozri fotogalériu
01 | 11DSCF0023.JPG | 11 DSCF0036 | 11001 | 11
    

Výsledková listina Kazimírskej desiatky 28.5.2017

Založené: 2017-05-29 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2017-05-29 00:00:00| Aktualizoval: 364


Voľby do orgánov samosprávnych krajov
elektronicka_adresa.pdf
    
Založené: 2017-06-28 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2017-08-18 00:00:00| Aktualizoval: 364

Na súťaž vo varení kotlíkového guľášu 2016

P O Z V Á N K A
Na súťaž vo varení kotlíkového guľášu pri rybníku v obci Vyšný Kazimír.
Obec Vyšný Kazimír Vás srdečne pozýva na súťaž vo varení
kotlíkového guľášu, ktorá sa koná pod záštitou starostu obce.
Kedy? 2.7.2016 o 14.00 hod.
Kde? Pri rybníku v obci Vyšný Kazimír
Podmienky
Zápisné: dobrá nálada a súťaživosť
- každý tím sa musí vyzbrojiť vlastným kotlíkom, mäsom, zemiakmi a
ingredienciami
- počet členov v súťažnom družstve minimálne 3
- na mies ...detail
Guľáš 00 | 14Guláš 01 | 14Guláš 02 | 14Guláš 04 | 14
Guláš 05 | 14Guláš 06 | 14Guláš 07 | 14Guláš 08 | 14
Gulaš 09 | 14Gulaš 10 | 14Gulaš 11 | 14Gulaš 12 | 14
Gulaš 13 | 14Gulaš 14 | 14Gulaš 15 | 14Gulaš 16 | 14
Gulaš 17 | 14Gulaš 18 | 14  

Pozvánka - Život na hrade Čičva

    
Založené: 2017-08-14 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2018-07-09 11:49:23| Aktualizoval: 0
Pre vstup pre administráciu zadaj prístupové údaje.
Meno:
Pass:
 aplikácia Môj WEB ©2018 AMK Computer